What we're about

> Jesteśmy grupą ludzi lubiących dyskutować, bez sztucznych ograniczeń, na tematy filozoficzne - w najszerszym tego słowa znaczeniu. Temat dyskusji, w formie pytania, wybieramy demokratycznie spośród  zgłoszonych przez osoby, które zjawią się na spotkaniu. Czasem niektóre tematy brzmią dziwnie, lecz zawsze dotyczą spraw ważnych: dla jednostek, cywilizacji lub dla ludzkości. Głosowaniu podlega tylko temat, natomiast nie ustalamy wiążącej dla wszystkich konkluzji. Poszukujemy Prawdy, ale zadowalamy się pogłębieniem rozumienia tego, co na początku dyskusji rozumieliśmy mniej. Ufamy mądrości zbiorowej - jako niepokrywaniu się indywidualnych deficytów wiedzy, sumowaniu się krytycyzmu wykrywającemu błędy rozumowań i pomnażaniu się wzajemnych inspiracji. Wiedząc, że Prawda nie leży pośrodku, ani po stronie większości, tylko tam, gdzie leży! Obowiązuje paradygmat naukowy, poprawność logiczna argumentacji, lista kolejności wypowiedzi (plus ad vocem), forma zwracania się po imieniu, tytuły, stopnie i pozycje pozostają w szatni. Zapraszamy ciekawych świata, o otwartym umyśle, od liceum aż dokąd służą siły i jasność umysłu.
>

Upcoming events (4+)

Socrates Cafe Warsaw [PL]

Green Caffe Nero

Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach:

 • Co nam daje obserwowanie własnych myśli?
 • Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć?
 • Czy Kultura jest przedłużeniem Natury?
 • Czy istnieje kres poznania ludzkiego?
 • Czym różnimy się od zwierząt?
 • Czym jest władza?
 • Czy zasady moralne są uniwersalne?
 • Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację?
 • Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta?
 • Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze?
 • Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają?
 • Do czego służy wstyd?
 • Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne?
 • Czy żyjemy w symulacji?
 • Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry?
 • Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli?
 • W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć?
 • Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna?
 • Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie?
 • Co decyduje o sile argumentu?
 • Co powinienem jako człowiek i dlaczego?
 • Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć?
 • Przypadek, cel, determinizm-co rządzi światem?
 • Gdzie są granice wolności słowa?
 • Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów?
 • Czy wolna wola jest iluzją?
 • Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego?
 • Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów?
 • Co po demokracji?
 • Czy matematyka istnieje bez nas?
 • Czym jest mądrość?
 • Czego nie wiedzą konserwatyści, a czego postępowcy?
 • Czy ludzie naprawdę pożądają wolności?
 • Czy język wyznacza granice poznania?
 • Co nam daje uleganie tabu?
 • Dlaczego umieramy i jakie zagrożenia niosłaby nieśmiertelność?
 • Czy myślenie pozaświadome jest myśleniem?
 • Czym jest Istnienie?
 • Co jest istotą życia?
 • Gdzie zachodzą (a gdzie nie) zdolność i domkniętość przyczynowa?
 • Czy potrafimy żyć ze śmiercią?
 • Co to jest relatywizm poznawczy i czy jest uzasadniony?
 • Czy jest dobra/zła wiedza, tj., czy wiedza może być przedmiotem
  osądu moralnego?
 • Czym jest wartość?
 • Co nie jest konstruktem społecznym?
 • Jakie myśli są najtrudniejsze do pomyślenia?
 • Dlaczego Ludzkość jest godna przetrwania?
 • Czemu chcemy żyć?
 • Służyć, czy nie służyć?
 • Czy istnieją obiektywizacje piękna?
 • Czy obecność zła na świecie zaprzecza istnieniu Boga?
 • Jak zmiany klimatu wpłyną na życie na Ziemi?
 • Jak handluje się emocjami?
 • Co (nie) pozwala powiedzieć "dość"?
 • Czy życie bez celów jest warte życia?
 • Czy moralność to luksus?
 • Czy Nauka to bardziej teoria czy empiria?
 • Jak wysoka jest wieża iluzji?
 • Jak być wzorem dla innych?
 • Jak i po co różnorodność kształtuje nasze życia?
 • Jak zachowuje się tożsamość, gdy czasy się szybko zmieniają?
 • Czy cywilizacje potrzebują murów?
 • Czy `rezonans poznawczy` jest źródłem wszelkiego zła?
 • Jak zmienia się rozumienie terminów: Prawda, Wyjaśnienie, Uzasadnienie?
 • Jakie są kategorie konsekwencji tego, że jest wiele sposobów, na które można się mylić?

Na ostatnim tematycznym spotkaniu dyskutowana była kwestia:

 • Gdzie leżą granice odpowiedzialności?

Po każdym spotkaniu, na jego stronie, publikowana jest notatka zawierająca temat i zwięzłe streszczenie istoty danego zagadnienia.

Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić.

FORMA SPOTKANIA:

Dyskusje odbywają się w języku polskim.
(Discussions are held in Polish.)

Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat.

Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź, ograniczone do niej tematycznie.

Socrates Cafe Warsaw [PL]

Green Caffe Nero

Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach:

 • Co nam daje obserwowanie własnych myśli?
 • Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć?
 • Czy Kultura jest przedłużeniem Natury?
 • Czy istnieje kres poznania ludzkiego?
 • Czym różnimy się od zwierząt?
 • Czym jest władza?
 • Czy zasady moralne są uniwersalne?
 • Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację?
 • Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta?
 • Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze?
 • Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają?
 • Do czego służy wstyd?
 • Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne?
 • Czy żyjemy w symulacji?
 • Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry?
 • Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli?
 • W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć?
 • Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna?
 • Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie?
 • Co decyduje o sile argumentu?
 • Co powinienem jako człowiek i dlaczego?
 • Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć?
 • Przypadek, cel, determinizm-co rządzi światem?
 • Gdzie są granice wolności słowa?
 • Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów?
 • Czy wolna wola jest iluzją?
 • Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego?
 • Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów?
 • Co po demokracji?
 • Czy matematyka istnieje bez nas?
 • Czym jest mądrość?
 • Czego nie wiedzą konserwatyści, a czego postępowcy?
 • Czy ludzie naprawdę pożądają wolności?
 • Czy język wyznacza granice poznania?
 • Co nam daje uleganie tabu?
 • Dlaczego umieramy i jakie zagrożenia niosłaby nieśmiertelność?
 • Czy myślenie pozaświadome jest myśleniem?
 • Czym jest Istnienie?
 • Co jest istotą życia?
 • Gdzie zachodzą (a gdzie nie) zdolność i domkniętość przyczynowa?
 • Czy potrafimy żyć ze śmiercią?
 • Co to jest relatywizm poznawczy i czy jest uzasadniony?
 • Czy jest dobra/zła wiedza, tj., czy wiedza może być przedmiotem
  osądu moralnego?
 • Czym jest wartość?
 • Co nie jest konstruktem społecznym?
 • Jakie myśli są najtrudniejsze do pomyślenia?
 • Dlaczego Ludzkość jest godna przetrwania?
 • Czemu chcemy żyć?
 • Służyć, czy nie służyć?
 • Czy istnieją obiektywizacje piękna?
 • Czy obecność zła na świecie zaprzecza istnieniu Boga?
 • Jak zmiany klimatu wpłyną na życie na Ziemi?
 • Jak handluje się emocjami?
 • Co (nie) pozwala powiedzieć "dość"?
 • Czy życie bez celów jest warte życia?
 • Czy moralność to luksus?
 • Czy Nauka to bardziej teoria czy empiria?
 • Jak wysoka jest wieża iluzji?
 • Jak być wzorem dla innych?
 • Jak i po co różnorodność kształtuje nasze życia?
 • Jak zachowuje się tożsamość, gdy czasy się szybko zmieniają?
 • Czy cywilizacje potrzebują murów?
 • Czy `rezonans poznawczy` jest źródłem wszelkiego zła?
 • Jak zmienia się rozumienie terminów: Prawda, Wyjaśnienie, Uzasadnienie?
 • Jakie są kategorie konsekwencji tego, że jest wiele sposobów, na które można się mylić?

Na ostatnim tematycznym spotkaniu dyskutowana była kwestia:

 • Gdzie leżą granice odpowiedzialności?

Po każdym spotkaniu, na jego stronie, publikowana jest notatka zawierająca temat i zwięzłe streszczenie istoty danego zagadnienia.

Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić.

FORMA SPOTKANIA:

Dyskusje odbywają się w języku polskim.
(Discussions are held in Polish.)

Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat.

Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź, ograniczone do niej tematycznie.

Socrates Cafe Warsaw [PL]

Green Caffe Nero

Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach:

 • Co nam daje obserwowanie własnych myśli?
 • Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć?
 • Czy Kultura jest przedłużeniem Natury?
 • Czy istnieje kres poznania ludzkiego?
 • Czym różnimy się od zwierząt?
 • Czym jest władza?
 • Czy zasady moralne są uniwersalne?
 • Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację?
 • Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta?
 • Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze?
 • Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają?
 • Do czego służy wstyd?
 • Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne?
 • Czy żyjemy w symulacji?
 • Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry?
 • Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli?
 • W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć?
 • Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna?
 • Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie?
 • Co decyduje o sile argumentu?
 • Co powinienem jako człowiek i dlaczego?
 • Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć?
 • Przypadek, cel, determinizm-co rządzi światem?
 • Gdzie są granice wolności słowa?
 • Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów?
 • Czy wolna wola jest iluzją?
 • Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego?
 • Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów?
 • Co po demokracji?
 • Czy matematyka istnieje bez nas?
 • Czym jest mądrość?
 • Czego nie wiedzą konserwatyści, a czego postępowcy?
 • Czy ludzie naprawdę pożądają wolności?
 • Czy język wyznacza granice poznania?
 • Co nam daje uleganie tabu?
 • Dlaczego umieramy i jakie zagrożenia niosłaby nieśmiertelność?
 • Czy myślenie pozaświadome jest myśleniem?
 • Czym jest Istnienie?
 • Co jest istotą życia?
 • Gdzie zachodzą (a gdzie nie) zdolność i domkniętość przyczynowa?
 • Czy potrafimy żyć ze śmiercią?
 • Co to jest relatywizm poznawczy i czy jest uzasadniony?
 • Czy jest dobra/zła wiedza, tj., czy wiedza może być przedmiotem
  osądu moralnego?
 • Czym jest wartość?
 • Co nie jest konstruktem społecznym?
 • Jakie myśli są najtrudniejsze do pomyślenia?
 • Dlaczego Ludzkość jest godna przetrwania?
 • Czemu chcemy żyć?
 • Służyć, czy nie służyć?
 • Czy istnieją obiektywizacje piękna?
 • Czy obecność zła na świecie zaprzecza istnieniu Boga?
 • Jak zmiany klimatu wpłyną na życie na Ziemi?
 • Jak handluje się emocjami?
 • Co (nie) pozwala powiedzieć "dość"?
 • Czy życie bez celów jest warte życia?
 • Czy moralność to luksus?
 • Czy Nauka to bardziej teoria czy empiria?
 • Jak wysoka jest wieża iluzji?
 • Jak być wzorem dla innych?
 • Jak i po co różnorodność kształtuje nasze życia?
 • Jak zachowuje się tożsamość, gdy czasy się szybko zmieniają?
 • Czy cywilizacje potrzebują murów?
 • Czy `rezonans poznawczy` jest źródłem wszelkiego zła?
 • Jak zmienia się rozumienie terminów: Prawda, Wyjaśnienie, Uzasadnienie?
 • Jakie są kategorie konsekwencji tego, że jest wiele sposobów, na które można się mylić?

Na ostatnim tematycznym spotkaniu dyskutowana była kwestia:

 • Gdzie leżą granice odpowiedzialności?

Po każdym spotkaniu, na jego stronie, publikowana jest notatka zawierająca temat i zwięzłe streszczenie istoty danego zagadnienia.

Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić.

FORMA SPOTKANIA:

Dyskusje odbywają się w języku polskim.
(Discussions are held in Polish.)

Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat.

Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź, ograniczone do niej tematycznie.

Socrates Cafe Warsaw [PL]

Green Caffe Nero

Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach:

 • Co nam daje obserwowanie własnych myśli?
 • Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć?
 • Czy Kultura jest przedłużeniem Natury?
 • Czy istnieje kres poznania ludzkiego?
 • Czym różnimy się od zwierząt?
 • Czym jest władza?
 • Czy zasady moralne są uniwersalne?
 • Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację?
 • Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta?
 • Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze?
 • Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają?
 • Do czego służy wstyd?
 • Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne?
 • Czy żyjemy w symulacji?
 • Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry?
 • Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli?
 • W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć?
 • Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna?
 • Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie?
 • Co decyduje o sile argumentu?
 • Co powinienem jako człowiek i dlaczego?
 • Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć?
 • Przypadek, cel, determinizm-co rządzi światem?
 • Gdzie są granice wolności słowa?
 • Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów?
 • Czy wolna wola jest iluzją?
 • Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego?
 • Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów?
 • Co po demokracji?
 • Czy matematyka istnieje bez nas?
 • Czym jest mądrość?
 • Czego nie wiedzą konserwatyści, a czego postępowcy?
 • Czy ludzie naprawdę pożądają wolności?
 • Czy język wyznacza granice poznania?
 • Co nam daje uleganie tabu?
 • Dlaczego umieramy i jakie zagrożenia niosłaby nieśmiertelność?
 • Czy myślenie pozaświadome jest myśleniem?
 • Czym jest Istnienie?
 • Co jest istotą życia?
 • Gdzie zachodzą (a gdzie nie) zdolność i domkniętość przyczynowa?
 • Czy potrafimy żyć ze śmiercią?
 • Co to jest relatywizm poznawczy i czy jest uzasadniony?
 • Czy jest dobra/zła wiedza, tj., czy wiedza może być przedmiotem
  osądu moralnego?
 • Czym jest wartość?
 • Co nie jest konstruktem społecznym?
 • Jakie myśli są najtrudniejsze do pomyślenia?
 • Dlaczego Ludzkość jest godna przetrwania?
 • Czemu chcemy żyć?
 • Służyć, czy nie służyć?
 • Czy istnieją obiektywizacje piękna?
 • Czy obecność zła na świecie zaprzecza istnieniu Boga?
 • Jak zmiany klimatu wpłyną na życie na Ziemi?
 • Jak handluje się emocjami?
 • Co (nie) pozwala powiedzieć "dość"?
 • Czy życie bez celów jest warte życia?
 • Czy moralność to luksus?
 • Czy Nauka to bardziej teoria czy empiria?
 • Jak wysoka jest wieża iluzji?
 • Jak być wzorem dla innych?
 • Jak i po co różnorodność kształtuje nasze życia?
 • Jak zachowuje się tożsamość, gdy czasy się szybko zmieniają?
 • Czy cywilizacje potrzebują murów?
 • Czy `rezonans poznawczy` jest źródłem wszelkiego zła?
 • Jak zmienia się rozumienie terminów: Prawda, Wyjaśnienie, Uzasadnienie?
 • Jakie są kategorie konsekwencji tego, że jest wiele sposobów, na które można się mylić?

Na ostatnim tematycznym spotkaniu dyskutowana była kwestia:

 • Gdzie leżą granice odpowiedzialności?

Po każdym spotkaniu, na jego stronie, publikowana jest notatka zawierająca temat i zwięzłe streszczenie istoty danego zagadnienia.

Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić.

FORMA SPOTKANIA:

Dyskusje odbywają się w języku polskim.
(Discussions are held in Polish.)

Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat.

Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź, ograniczone do niej tematycznie.

Past events (166)

Socrates Cafe Warsaw [PL]

Green Caffe Nero