Next Meetup

Spotkanie dyskusyjne
Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Ile matematyki potrzebuje człowiek * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Jak maszyny i automatyzacja wpłyną na ludzkość? * Czy jesteś postępowcem, czy konserwatystą i dlaczego? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Czy powinniśmy świadomie podejmować więcej ryzyka? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Gdyby wybuchła ostateczna wojna między Chaosem a Porządkiem, po której byłbyś stronie i dlaczego? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy współczesnego człowieka można nazwać niewolnikiem? Jakiego typu? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * Czy sztuka może być wartościową formą poznania? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy kara jest koniecznym narzędziem społecznej kontroli? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Czy Wolna Wola to iluzja? * Czy świat będzie coraz lepszy? * Co można zaradzić na oszustów, w grze zwanej społeczeństwem? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * Czym jest słodkość? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy zmiany powinny dokonywać się w drodze rewolucji? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. Kilka słów o formie spotkania: Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

Restauracja "MOMU"

ul. Wierzbowa 9/11 · Warszawa

4 comments

Upcoming Meetups

Past Meetups (47)

What we're about

Jesteśmy grupą ludzi lubiących dyskutować, bez sztucznych ograniczeń, na tematy filozoficzne - w najszerszym tego słowa znaczeniu. Temat dyskusji, w formie pytania, wybieramy demokratycznie spośród zgłoszonych przez osoby, które zjawią się na spotkaniu. Czasem niektóre tematy brzmią dziwnie, lecz zawsze dotyczą spraw ważnych: dla jednostek, cywilizacji lub dla ludzkości. Głosowaniu podlega tylko temat, natomiast nie ustalamy wiążącej dla wszystkich konkluzji. Poszukujemy Prawdy, ale zadowalamy się pogłębieniem rozumienia tego, co na początku dyskusji rozumieliśmy mniej. Ufamy mądrości zbiorowej - jako niepokrywaniu się indywidualnych deficytów wiedzy, sumowaniu się krytycyzmu wykrywającemu błędy rozumowań i pomnażaniu się wzajemnych inspiracji. Wiedząc, że Prawda nie leży pośrodku, ani po stronie większości, tylko tam, gdzie leży! Obowiązuje paradygmat naukowy, poprawność logiczna argumentacji, lista kolejności wypowiedzi (plus ad vocem), forma zwracania się po imieniu, tytuły, stopnie i pozycje pozostają w szatni. Zapraszamy ciekawych świata, o otwartym umyśle, od liceum aż dokąd służą siły i jasność umysłu.

Members (688)