Spotkanie dyskusyjne

This is a past event

11 people went

Restauracja "MOMU"

ul. Wierzbowa 9/11 · Warszawa

How to find us

Sala na dole (lub od wejścia z prawej).

Location image of event venue

Details

Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach:
* Co nam daje obserwowanie własnych myśli?
* Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens?
* Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć?
* Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna?
* Czy Kultura jest przedłużeniem Natury?
* Czy istnieje kres poznania ludzkiego?
* Czym różnimy się od zwierząt?
* Czym jest władza?
* Czy zasady moralne są uniwersalne?
* Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację?
* Do czego potrzebna człowiekowi sztuka?
* Czy warto zabiegać o nieśmiertelność?
* Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy?
* Czy świat musi być podzielony na państwa?
* Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta?
* Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze?
* Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają?
* Do czego służy wstyd?
* Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych?
* Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne?
* Czy żyjemy w symulacji?
* Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry?
* Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli?
* W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć?
* Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy?
* Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna?
* Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie?
* Co można zaradzić na oszustów, w grze zwanej społeczeństwem?
* Co decyduje o sile argumentu?
* Co powinienem jako człowiek i dlaczego?
* W jakim świecie chcemy żyć?
* Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć?
* Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem?
* Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować?
* Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei?
* Gdzie są granice wolności słowa?
* Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników?
* Jak być szczęśliwym? Co to znaczy?
* Czy nieśmiertelność to dobry pomysł?
* Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów?
* Czy wolna wola jest iluzją?
* Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego?
* Czego nie powinno się uczyć w szkole?
* Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają?
* Czy przebaczenie zachęca do zbrodni?
* Czy zasady savoir-vivre'u mają zastosowanie we współczesnym świecie?
* Czy każde kłamstwo jest złe?
* Czy da się wykorzenić małomiasteczkowość?
* Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów?

Na poprzednim spotkaniu dyskutowane były tematy:
* Co po demokracji?

Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić.

FORMA SPOTKANIA:

Dyskusje odbywają się w języku polskim.

Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat.

Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.