What we're about

Gewillig en bereid zijn om een leven lang te leren

Het Socratische Café Den Haag is een ontmoetingsplaats waar deelnemers vanuit allerlei richtingen uit de samenleving met elkaar praktisch filosoferen over vragen en thema’s die ertoe doen. Het is manier om gemeenschappelijk (na) te denkenen te reflecteren op ervaringen. Het gesprek gaat over het eigen moreel verantwoord handelen in allerlei alledaagse situaties. Het vraagt van de deelnemers een open en onderzoekende houding en geduld. In het socratisch café oefen je de kunst van het luisteren, vragen stellen en helder en precies formuleren. Er worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld vanuit de gedachte, ‘dat wijsheid komt uit de ervaring’. Je kunt zeggen dat Socratisch gesprekken bijdragen aan het ‘goede Leven’ en een ‘goed gemoed.’

De socratische methode
Een socratisch gesprek is een praktisch filosofisch onderzoek op basis van de socratische methode. Deze bestaat uit:
• de voorbereiding: het formuleren van de uitgangsvraag; ‘zonder vraag geen gesprek’
• drie kernfases van het gesprek: het voorbeeld, het onderzoek, de cruciaal moment of kernbewering
• de slotfase: de vier kardinale deugden, praktische wijsheid, de matigheid, de moed, de rechtvaardiging
Het Socratisch gesprek kent ook drie vormen van gesprek: het zaak- of onderzoeksgesprek, het strategiegesprek, het metagesprek.

Deelnemen
De deelnemers hebben een actieve rol in het gesprek. Men oefent in de dialoogvaardigheden als: denken op eigen kracht, elkaar willen begrijpen, uitstellen van (voor)oordeel, inleven in de motieven en drijfveren van anderen, onderzoeken van vooronderstellingen en overtuigingen, bereid zijn je mening te herzien. Het is belangrijk dat deelnemers zich hieraan verbinden. Wie lievkan beter niet er discussieert of debatteert kan beter niet meedoen.
Het aantal deelnemers is optimaal 7 tot 9 personen.

Gespreksleider
Het Socratisch café wordt geïnitieerd door een gespreksleider. De gespreksleider faciliteert het gesprek en is zelf niet inhoudelijk betrokken.

Duur
In het Socratisch café is de tijd beperkt tot maximaal 3 uur. Een uitgebreid Socratisch gesprek kan langer duren, soms meerdere dagen. 

Variatie
Er zijn meerdere variaties op het Socratisch gesprek mogelijk. De gespreksleider kan in overleg met de deelnemers een andere vorm bespreken.

Upcoming events (4+)

Elkaar Ontmoeten. Echt.

Vreedehuis

€10.00

Hoe ontmoeten we elkaar eigenlijk? Laten we ons leiden door sympathie of antipathie? En hoe komen we van gewoon iemand ontmoeten tot elkaar leren kennen? En aangezien de samenleving niet alleen bestaat uit mensen die we aardig vinden, is de vraag hoe we echt mensen kunnen ontmoeten die we misschien niet aardig vinden (althans niet op het eerste gezicht)?

Laten we eens kijken naar de paar mensen die we wel vrienden noemen: Wat onderscheidt hen van andere mensen die we kennen? Hoe was het om hen te ontmoeten? Is de relatie altijd geweest zoals ze nu is - of heeft ze veranderingen ondergaan? Wat heb je gedaan om van deze relatie een goede te maken? Wat hebben zij gedaan? En wat kunnen we van dit alles leren om ons te interesseren voor nieuwe mensen die we tegenkomen op school, op het werk, in de bioscoop, enz.
.
.
.
Kostenbijdrage: €10,00.
Gelieve het geld over te maken naar Hugo Skoppek, NL63 TRIO[masked] samen met het betalingsbericht ONTMOETEN - Dank u wel.

1
De Waarheid vertellen

Vreedehuis

€10.00

In rechtszaken zweren getuigen "de waarheid te vertellen, de hele waarheid en niets dan de waarheid". In het echte leven wijken we soms af van de waarheid. Soms liegen we niet per se, maar laten we cruciale feiten weg om een situatie in ons voordeel voor te stellen. Of we slaan belangrijke feiten over omwille van de efficiëntie, omdat er onvoldoende tijd is om op alle details in te gaan. Toch kan ook dit tot gevolgen hebben dat de waarheid wordt verdraaid. En dan kunnen er momenten in ons leven zijn waarop we ons gewoon niet volledig bewust zijn van wat waar is en wat niet, omdat we onszelf voor de gek houden op basis van een bepaald concept dat we van onszelf en van anderen hebben.

We hebben allemaal mensen ontmoet die "ja" tegen ons zeiden en waarvan we later ontdekten dat ze eigenlijk "nee" bedoelden. - Hoe heeft dit onze relatie beïnvloed?

Je hebt vast wel eens mensen ontmoet van wie je vermoedde dat ze een verborgen agenda hadden. - Heeft dit gedrag een vertrouwensvolle en goed functionerende relatie bevorderd? Of had het juist het tegenovergestelde effect?

Of denk aan iemand die helemaal aardig is, iemand die van dezelfde boeken, muziek, films, eten, sport etc. houdt, d.w.z. iemand die overkomt als je perfecte vriend of ideale partner. En dan kom je erachter dat deze persoon dit alleen maar deed om jou een plezier te doen. - Hoe zou jij je dan voelen? En hoe denk je dat zij zich zelf voelen?
Wat is er nodig om de waarheid te vertellen? Denk met ons mee, hoe we betere waarheidssprekers kunnen worden.

Socratisch Café Den Haag

Vreedehuis

€10.00

Het thema wordt nog bekend gemaakt.
.
.
.
Kostenbijdrage: €10,00.
Gelieve het geld over te maken naar Hugo Skoppek, NL63 TRIO[masked] samen met het betalingsbericht ST200513 - Dank u wel.

Socratisch Café Den Haag

Vreedehuis

€10.00

Het thema wordt nog bekend gemaakt.
.
.
.
Kostenbijdrage: €10,00.
Gelieve het geld over te maken naar Hugo Skoppek, NL63 TRIO[masked] samen met het betalingsbericht ST200513 - Dank u wel.

Past events (78)

Zorgen voor jezelf

Vreedehuis

€10.00