Self-organizing teams in an enterprise environment - is it possible?

Sofia Agile Community
Sofia Agile Community
Public group

ul. "Nikolay Haytov" 6

ul. "Nikolay Haytov" 6 · Sofia

How to find us

Sofia, 6 Nikolay Haytov Str. ent. B, office 2

Location image of event venue

Details

Безплатно събитие със задължителна регистрация на https://btalks.com/events/self-organizing-agile-teams/#application

Способността на екипа да се самоорганизира около целите, които са му поставени е от основно значение за всички гъвкави методологии, включително Scrum. Agile манифестът включва самоорганизиращи се екипи като един от основните принципи, казвайки, че „най-добрите архитектури, изисквания и проекти се създават от самоорганизиращи се екипи“.

Изграждането на самоорганизиран екип е трудно. Mожем да си го представим в малка стартираща компaния, където всички са обединени около общата цел. А дали е възможно това да бъде постигнато в enterprise компания, където има изградени правила и процедури на работа?

Ще дискутираме:
- Какво означава „самоорганизиращи се екипи“?
- Кои са важните аспекти в организационната култура за изграждане на самоорганизиращи се екипи?
- Какво трябва да даде маниджмънта и какво екипа за изграждане на правилната среда, в която да възникнат и да се развиват самоорганизиращите се екипи?
- Каква е ролята на Scrum Master за постигане на успех?

Поканили сме Ана Христова от DHL Еnterprise Software Solutions, за да ни разкаже как успяват да постигнат това в DHL, въпреки големите размери на организацията.

--------------------------

bTalks Agile (www.btalks.com) е консултантска компания, която помага на организации, екипи и отделни личности да постигат по-добри резултати в своите Agile практики чрез предоставяне на прагматични coaching услуги и обучения. Нашата мисия е да популяризираме Agile начина на мислене, като организираме различни събития, на които събираме хора с различен опит, роли и отговорности.

Всеки месец bTalks Agile организира безплатни събития на различни Agile теми. По този начин се стремим да създадем повече възможности за дискусии между всички, които имат интерес и страст към гъвкавите методологии и искат да растат и да се развиват в тази сфера. Очакваме ви!