Keeping stakeholders engaged in Agile projects

Sofia Agile Community
Sofia Agile Community
Public group

ul. "Nikolay Haytov" 6

ul. "Nikolay Haytov" 6 · Sofia

How to find us

Sofia, 6 Nikolay Haytov Str. ent. B, office 2

Location image of event venue

Details

Безплатно събитие със задължителна регистрация на https://btalks.com/events/keeping-stakeholders-engaged-in-agile-projects/#application

Успехът на проект, изпълняван в Agile среда, се базира върху постоянно сътрудничество и комуникация между бизнеса и разработчиците. Изграждането и поддържането на ангажираност в заинтересованите страни (stakeholders) е от ключово значение за предоставянето на продукти с високо качество. Не случайно това е един от дванайсетте принципа в Agile манифеста – „Хората на бизнеса и разработчиците трябва да работят заедно ежедневно през цялото време на проекта.“

Поради тази причина постоянната комуникация и сътрудничеството са наложителни, но понякога не е толкова лесно и се налага целенасочено да работим в тази посока. Особено трудно се оказва, когато клиентът не се намира при нас.

Ще дискутираме:
- Как ефективно да идентифицираме кои са нашите заинтересовани страни.
- Какви техники да използваме, за да поддържаме техния интерес и да участват активно при разработката.
- Как да направим активно участието им по време на срещи.
- Как да се отзовават бързо, когато имаме нужда от информация от тях.

Поканили сме Денис Юхно, Управляващ директор за България на софтуерната компания DataArt, който ще ни разкаже как успяват да постигнат това в DataArt, където клиентите са в различни локации по света, много често дори в различни часови зони.

--------------------------

bTalks Agile (www.btalks.com) е консултантска компания, която помага на организации, екипи и отделни личности да постигат по-добри резултати в своите Agile практики чрез предоставяне на прагматични coaching услуги и обучения. Нашата мисия е да популяризираме Agile начина на мислене, като организираме различни събития, на които събираме хора с различен опит, роли и отговорности.

Всеки месец bTalks Agile организира безплатни събития на различни Agile теми. По този начин се стремим да създадем повече възможности за дискусии между всички, които имат интерес и страст към гъвкавите методологии и искат да растат и да се развиват в тази сфера. Очакваме ви!