What we're about

This group is for software developers that:
• care and are proud of what they do
• are not only into working software, but also well-crafted software
• are about quality over quantity
• are about crafting over crap

We'll be covering topics and discussions on:

• Clean Code
• TDD
• Refactoring
• Pair and Mob Programming
• Good Software Design and Architecture
• Coding Dojos
• Book Club

Idea is to initially organize meetups in Belgrade and Novi Sad and perhaps spread the community to other cities going forward.

You can join our Slack team http://craftersserbia.slack.com using this invitation link http://goo.gl/NqMN80

Upcoming events (5)

Refactoring Legacy Code - Trip Service Kata (Beograd)

Na ovom okupljanju, u beogradskom Startit Centru, radicemo Trip Service Katu. Ova kata dolazi sa vec napisanim legacy kodom koji je potrebno refaktorisati do cistijeg koda. Zadati legacy kod znacajno usporava ili cak u potpunosti sprecava dodavanje novih funkcionalnosti zbog bugova koji nastaju prilikom svake izmene. Product owner konacno shvata da je neophodno uraditi refaktorisanje i dodaje task za to u sprint. Sada je na vama da refaktorisete kod tako da osigurate lakocu daljeg razvoja. Naravno, pomenuti kod se nalazi u produkciji sa velikim brojem korisnika, a zbog svoje vaznosti uvodjenje potencijalnog buga bi bilo veoma skupo. Sta raditi u takvoj situaciji? Ova kata simulira upravo to. Autor Trip Service kate je Sandro Mancuso. Kata se radi tako sto se u postojeci kod uvode testovi, a refaktorisanje pocinje onog trenutka kada je kod kompletno pokriven testovima. Snimak resenja je moguce pogledati ovde www.youtube.com/watch?v=_NnElPO5BU0 Težina: 3/5 Koja kata: Trip Service Kata Pravila: http://kata-log.rocks/trip-service-kata Source code: https://github.com/sandromancuso/trip-service-kata Kako cemo resavati: Pair programming Agenda • Uvod i upoznavanje • Objašnjenje problema - kate • Kodiranje • Predstavljanje rešenja i diskusija • Retrospektiva Napomene • Poneti sopstveni laptop • Potrebno je imati instalirano razvojno okruzenje sa praznim projektom • Potrebno je imati podesen framework za unit testove • Dogadjaj moze biti fotografisan ---------------------------------------------------------------------------------- Join our Slack team https://craftsmanshipserbia.slack.com using this invitation link https://goo.gl/NqMN80

NS Coding dojo workshop series - Session 1

Business Incubator Novi Sad - Poslovni Inkubator Novi Sad

Ovaj coding dojo je prvi od ukupno tri iz serijala Coding dojo workshop series. Radićemo Fizz Buzz katu, koja je po težini odlična za upoznavanje sa ovim konceptom radionica. Takođe ćemo imati priliku da vežbamo TDD i pair programming. Težina: 1/5 Koja kata: Fizz Buzz Koji constraint: Bez constraint-a Kako: Ping pong pair programming O serijalu Coding dojo workshop series Coding dojo workshop series je serijal od tri coding dojo sesije. Coding dojo je radionica na kojoj svi prisutni programiraju i čija je osnovna ideja stvaranje sigurnog (safe-to-fail) okruženja za učenje i eksperimentisanje. Na prvoj sesiji, koja predstavlja uvod u serijal, radiće se zadatak prilagođen svima koji do sada nisu imali priliku da rade coding dojo. Na druge dve sesije će se raditi isti zadatak, ali koristeći različite pristupe, što će nas dovesti do dva veoma različita rešenja. Agenda • Uvod i upoznavanje • Objašnjenje problema - kate • Kodiranje • Predstavljanje rešenja i diskusija • Retrospektiva Napomene • Poneti sopstveni laptop • Dogadjaj će biti fotografisan ---------------------------------------------------------------------------------- Join our Slack team https://craftsmanshipserbia.slack.com using this invitation link https://goo.gl/NqMN80

NS Coding dojo workshop series - Session 2

Business Incubator Novi Sad - Poslovni Inkubator Novi Sad

Ovaj coding dojo je drugi od ukupno tri iz serijala Coding dojo workshop series. Na ovoj sesiji stvari postaju ozbiljne, radićemo Score Keeper katu koristeći jedan zanimljiv pristup - zabranjeno je korišćenje primitivnih tipova. Zvuči nemoguće, pogotovo ako se doda da je upotreba kolekcija takođe zabranjena. Ipak ovo je jedna korisna tehnika koju ćete sigurno koristiti u budućnosti. I na ovoj sesiji radimo pair programming i TDD. Težina: 2/5 Koja kata: Score Keeper Koji constraint: No primitives Kako: Ping pong pair programming O serijalu Coding dojo workshop series Coding dojo workshop series je serijal od tri coding dojo sesije. Coding dojo je radionica na kojoj svi prisutni programiraju i čija je osnovna ideja stvaranje sigurnog (safe-to-fail) okruženja za učenje i eksperimentisanje. Na prvoj sesiji, koja predstavlja uvod u serijal, radiće se zadatak prilagođen svima koji do sada nisu imali priliku da rade coding dojo. Na druge dve sesije će se raditi isti zadatak, ali koristeći različite pristupe, što će nas dovesti do dva veoma različita rešenja. Agenda • Uvod i upoznavanje • Rekapitulacija prethodne sesije • Objašnjenje problema - kate • Kodiranje • Predstavljanje rešenja i diskusija • Retrospektiva Napomene • Poneti sopstveni laptop • Dogadjaj će biti fotografisan ---------------------------------------------------------------------------------- Join our Slack team https://craftsmanshipserbia.slack.com using this invitation link https://goo.gl/NqMN80

NS Coding dojo workshop series - Session 3

Business Incubator Novi Sad - Poslovni Inkubator Novi Sad

Ovo je poslednji coding dojo iz serijala Coding dojo workshop series. Kao i na drugoj sesiji, radićemo Score Keeper katu, ali ovoga puta imamo drugo ograničenje - "Tell, don't ask". Ovaj pristup nam zabranjuje da vraćamo rezultat iz metoda, tj. sve metode moraju biti void metode, ne mozemo vraćati rezultat bočnim efektom ili bacajući izuzetke. Zašto je ovo dobro i gde će nas ovaj pristup ovdesti, videćemo na radionici. I dalje nastavljamo sa vežbanjem TDD-a i pair programming-a. Težina: 3/5 Koja kata: Score Keeper Koji constraint: Tell, don't ask Kako: Ping pong pair programming O serijalu Coding dojo workshop series Coding dojo workshop series je serijal od tri coding dojo sesije. Coding dojo je radionica na kojoj svi prisutni programiraju i čija je osnovna ideja stvaranje sigurnog (safe-to-fail) okruženja za učenje i eksperimentisanje. Na prvoj sesiji, koja predstavlja uvod u serijal, radiće se zadatak prilagođen svima koji do sada nisu imali priliku da rade coding dojo. Na druge dve sesije će se raditi isti zadatak, ali koristeći različite pristupe, što će nas dovesti do dva veoma različita rešenja. Agenda • Uvod i upoznavanje • Rekapitulacija prethodne sesije • Objašnjenje problema - kate • Kodiranje • Predstavljanje rešenja i diskusija • Retrospektiva Napomene • Poneti sopstveni laptop • Dogadjaj će biti fotografisan ---------------------------------------------------------------------------------- Join our Slack team https://craftsmanshipserbia.slack.com using this invitation link https://goo.gl/NqMN80

Past events (45)

Coding dojo workshop series - Session 3

Startit Centar

Photos (28)

Find us also at