Next Meetup

Warsztaty z uczenia maszynowego w tym 2 h o mlr i 2h o DALEX
• What we'll do Na kwiecień planujemy dwa niesamowite warsztaty z pakietu mlr i pakietu DALEX. Warsztaty hands-on z wcześniejszą rejestracją. Więcej informacji wkrótce. • What to bring • Important to know

Politechnika Warszawska, Wydział MINI

ul. Koszykowa 75 · Warsaw

  Past Meetups (34)

  What we're about

  Public Group

  Spotkania Entuzjastów R mają na celu integrację środowiska użytkowników i entuzjastów analizy danych z użyciem programu R. Spotkania organizowane są co miesiąc w czwartki w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie składa się z dwóch półgodzinnych prelekcji rozdzielonych półgodzinną przerwą na spokojną dyskusję w kuluarach.

  Udział w spotkaniach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

  Zapraszamy nowicjuszy i weteranów, każdy znajdzie coś dla siebie!

  Zgloś prezentację!

  Współdzielimy konto na meetupie z R-Ladies Warsaw inicjatywą promującą kobiety programujące w R.

  Enthusiasts R Meetup aims at integrating community of users and data analysis enthusiasts using R. Meetings are held every month on Thursdays. Each meeting consists of two half-hour lectures separated by a half-hour break for a quiet discussion on the sidelines.

  Participation in meetings is free, but requires pre-registration.

  We invite novices and veterans, everyone will find something for everyone!

  Meetup account is shared with R-Ladies Warsaw promoting women in rstats.

  Submit talk!

  Members (1,781)

  Photos (77)