Next Meetup

Październikowe SERy
SERy wracają po wakacjach z dwoma super prelekcjami: Alicja Gosiewska opowie o pakiecie auditor do diagnostyki Black Boxów, a Damian Rodziewicz o analizie danych satelitarnych w R. Agenda: 18:00 - 18:05 Powitanie 18:05 - 18:35 Prezentacja Alicji i pytania 18:35 - 19:05 - Pizza 19:05 - 19:35 Prezentacja Damiana Afterparty w pobliskim pubie. Spotkanie sponsoruje firma Appsilon. Bio's: Alicja jest doktorantką na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończyła matematykę na Wydziale MIM UW oraz Statystykę Matematyczną i Analizę Danych na Wydziale MiNI PW. Obecnie zajmuje się zagadnieniami diagnostyki modeli uczenia maszynowego oraz xAI (wyjaśnialną sztuczną inteligencją). Działa w organizacji R-Ladies, gdzie prowadzi szkolenia z programowania w języku R. Współorganizuje również Konferencję WhyR?. Damian uważa się za maniaka technologii, co jest trafne, biorąc pod uwagę, że jest współzałożycielem i głównym architektem w Appsilonie. Ma tytuł magistra informatyki MIM UW oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa menedżerskiego. Przed założeniem Appsilon pracował w Accenture, UBS, Microsoft i Domino Data Lab. Jest zagorzałym pływakiem i amatorem psychologii. Abstrakty: **Pakiet auditor** Uczenie maszynowe z powodzeniem znajduje zastosowanie w różnych obszarach nauki oraz biznesu. Odgrywa ono istotną rolę w biologii, medycynie, fizyce, finansach oraz wielu innych dziedzinach. Jednakże, poważny problem stanowią modele, które zawodzą w konfrontacji z rzeczywistymi danymi. Dlatego też, tak ważna jest ich wcześniejsza walidacja. Podczas prezentacji opowiem o pakiecie auditor, który służy do diagnostyki dowolnych modeli predykcyjnych. Pakiet umożliwia, między innymi, identyfikację wartości odstających i obserwacji wpływowych. Ponadto, ułatwia ocenę dokładności oraz jakości dopasowania modelu. Może być wykorzystany również do analizy podobieństwa reszt. Walidacja przeprowadzana jest na podstawie statystyk diagnostycznych oraz oceny wizualnej. **Using deep learning on Satellite imagery to get a business edge** Deep learning daje nowe możliwości analizy zdjęć satalitarnych. Dane satelitarne pozwalają dotrzeć do informacji niedostępnych w biznesie i podróżować w czasie. W połączeniu z zaawansowanymi technikami deep learningu dostarczają wnioski, które nie były wcześniej dostępne dla człowieka, ze względu na rozmiar i nieoczywistość obrazów. Dzięki możliwości powrotu do arbitralnego punktu w czasie możemy zapobiegać oszustwom. Możemy budować prognozy i obserwować zdarzenia, do których nie mielibyśmy dostępu w inny sposób. Zbadamy wiele pojawiających się przypadków użycia danych staleitarnych i ich wspólne cechy. Pokażemy, jak pracujemy z danymi satelitarnymi w R i jak używamy Shiny do budowania systemów wspomagania decyzji dla biznesu.

Politechnika Warszawska, Wydział MINI

ul. Koszykowa 75 · Warsaw

  Past Meetups (38)

  What we're about

  Spotkania Entuzjastów R mają na celu integrację środowiska użytkowników i entuzjastów analizy danych z użyciem programu R. Spotkania organizowane są co miesiąc w czwartki w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie składa się z dwóch półgodzinnych prelekcji rozdzielonych półgodzinną przerwą na spokojną dyskusję w kuluarach.

  Udział w spotkaniach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

  Zapraszamy nowicjuszy i weteranów, każdy znajdzie coś dla siebie!

  Zgloś prezentację!

  Współdzielimy konto na meetupie z R-Ladies Warsaw inicjatywą promującą kobiety programujące w R.

  Enthusiasts R Meetup aims at integrating community of users and data analysis enthusiasts using R. Meetings are held every month on Thursdays. Each meeting consists of two half-hour lectures separated by a half-hour break for a quiet discussion on the sidelines.

  Participation in meetings is free, but requires pre-registration.

  We invite novices and veterans, everyone will find something for everyone!

  Meetup account is shared with R-Ladies Warsaw promoting women in rstats.

  Submit talk!

  Members (1,903)

  Photos (85)