Next Meetup

Akademia Trenera - Train The Trainer
Obowiązkowa rejestracja na warsztat na stronie: http://stacja.it/warsztaty/2018-03-24-akademia-trenera-train-the-trainer.html Jesteś specjalistą IT i czujesz powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów? Stwórz swój niepowtarzalny wizerunek trenerski oraz zdobądź wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia i projektowania szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoleń IT podczas bezpłatnego, 2-dniowego szkolenia Train The Trainer! Podczas szkolenia: - poznasz kryteria sukcesu szkolenia, - nauczysz się stosować techniki zwiększające jakość w każdym z tych kryteriów oraz dowiesz się jak skutecznie zbudować własny autorytet i efektywnie wykorzystywać go w trakcie szkolenia, - poznasz specyfikę uczenia się dorosłych - w szczególności osób IT, metody i formuły szkoleń oraz będziesz potrafił wykorzystać tę wiedzę do stworzenia optymalnego szkolenia, - dowiesz się jak można pracować nad zaangażowaniem grupy i własnym oraz dlaczego jest to kluczowe dla sukcesu szkolenia,zapoznasz się z możliwymi trudnymi sytuacjami - zarówno obiektywnymi - wynikającymi np. ze zróżnicowanego poziomu w grupie, pytaniami, na które nie znamy odpowiedzi, jak i wynikającymi z indywidualnych postaw uczestników oraz sposobami radzenia sobie w ww. sytuacjach. Mocne strony szkolenia: szkolenie zaprojektowane jest na bazie naszych doświadczeń ze szkoleniami, obejmujące 8 lat pracy z ponad czterdziestoma trenerami.dopasowanie do specyfiki szkoleń IT,zero czystej teorii, dobór wyłącznie zagadnień mających ważne implikacje praktyczne, warsztatowa formuła zajęć, bogata w różnorakie formy dydaktyczne wymagające pełnego zaangażowania uczestników (dyskusje, wystąpienia),zindywidualizowana informacja zwrotna dla każdego uczestnika. PROGRAM WARSZTATU: 1. Wstęp. - Co to jest szkolenie? - 7 kryteriów sukcesu usługi szkoleniowej. - Struktura projektu szkoleniowego. - Rola trenera. - Specyfika szkoleń technicznych. 2. Autorytet. - Znaczenie autorytetu. - Jak świadomie budować autorytet, a zarazem nie wprowadzać dystansu. - Jak unikać utraty autorytetu. - Używanie autorytetu - jak wykorzystać autorytet do osiągania celów szkoleniowych. 3. Zaaangażowanie. - Budowanie zangażowania grupy. - zaangazowanie przez cele. - zaangazowanie przez dobór metod dydaktycznych. metody specyficzne dla osób z IT. 4. Metodyka. 1. Teoria uczenia się. - Jak uczą się dorośli ? - Jak zwiększyć efektywność uczenia? - Jak wykrozystać indywidualne style uczenia się? 2. Formuły szkoleń i szkoleń technicznych - wady, zalety przesłanki do zastosowania. - Szkolenia podstawowe i wprowadzające (foundations). - Szkolenie dokładne. - Szkolenia przekrojowe (360 view). - Tutorial. - Kata. - Hackathon. - Szkolenie konsultingowe. - I inne. 3. Metody szkoleniowe i ich zastosowanie w szkoleniach IT. - Warsztat. - Dyskusja. - Quiz. - Studium przypadku. - Inne metody szkoleniowe. - Specyfika branży IT: o czym warto “dyskutować” z programistami, jak ustawić efektywny warsztat itp. 5. Ramy szkolenia - dobre praktyki.Jak rozpocząć szkolenie? - Organizacja dnia, moduły przerwy, rozkład intensywności. - Postawa podczas przerw. - Jak zakończyć szkolenie. - Komunikacja troubleshooting. 6. Konstruowanie dobrej atmosfery. - Komunikacja werbalna i niewerbalna. - Kontakt z uczestnikami i ich aktywizacja. - Natychmiastowa Informacja zwrotna - znaczenie, sposoby pozyskiwania, - przyjmowania i wykorzystywania informacji zwrotnej. 1. Trudne sytuacje i uczestnicy. - "Trudne pytania”. - Grupa odstająca od oczekiwań, lub nierówna. - Uczestnik wybitny lub z trudnościami w nauce. - “Atak na trenera”. - Problemy techniczne. - Nieobecność na szkoleniu. - I wiele innych. 7. Zawód trener. - Kto to jest trener? nauczyciel, coach, ekspert, konsultant? - Stres u trenera - możliwe przyczyny i sposoby łagodzenia. - Praktyczne sposoby zarządzania własnym zaangażowaniem trenera, ciągły rozwój, unikanie wypalenia. - Indywidualny odcisk palca trenera - czyli jak prowadzić szkolenie zgodnie ze sztuką a zarazem budować unikalność prowadzonych przez siebie szkoleń. 8. Projektowanie szkolenia. - Definiowanie Celów. - Dobór czasu trwania i zakresu materiału. - Optymalny podział na moduły, harmonogram. - Szacowanie optymalnej ilości materiałów dydaktycznych i ich czasu przygotowania. - Dobór formuły i metody szkolenia do postawionych celów i grupy docelowej. - Materiały szkoleniowe - estetyka i użyteczność. 9. Projekt szkoleniowy. - Skuteczna Analiza wymagań. - Typy grup szkoleniowych. - Dobór trenera do grupy. - Wpływ aspektów logistycznych na efektywność szkolenia. - Metody oceny efektywności projektu szkoleniowego. - Badanie satysfakcji uczestników - za co trenerzy “obrywają” najczęściej. - Działania poszkoleniowe mające na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy. Obowiązkowa rejestracja na warsztat na stronie: http://stacja.it/warsztaty/2018-03-24-akademia-trenera-train-the-trainer.html

Stacja.IT / Sages

ul. Nowogrodzka 62c domofon 48, piętro II · Warsaw

Upcoming Meetups

Past Meetups (95)

What we're about

Public Group

Stacja IT to całodniowe warsztaty hands-on, bezpłatna edukacja trenerska, miejsce spotkań ekspertów branżowych, profesjonalistów, którzy nieprzerwanie podnoszą swoje kompetencje, trenerów, przedsiębiorców i twórców startupów, a także osób wchodzących na rynek pracy.

Wstąp na Stację i złap pociag do kodowania! http://www.stacja.it

Members (2,615)

Photos (88)