What we're about

Stacja IT to całodniowe warsztaty hands-on, bezpłatna edukacja trenerska, miejsce spotkań ekspertów branżowych, profesjonalistów, którzy nieprzerwanie podnoszą swoje kompetencje, trenerów, przedsiębiorców i twórców startupów, a także osób wchodzących na rynek pracy.

Wstąp na Stację i złap pociag do kodowania! http://www.stacja.it

Upcoming events (4+)

[ODWOŁANE] Wprowadzenie do testów integracyjnych dla systemów wbudowanych w C

Link visible for attendees

🟢 Obowiązkowa rejestracja i zakup biletów:
https://stacja.it/produkt/wprowadzenie-do-testow-integracyjnych-dla-systemow-wbudowanych-w-c/

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

🟢 Czego się nauczysz?
- Dowiesz się o roli testów integracyjnych w procesie developmentu oprogramowania,
- Poznasz różne strategie dla testów integracyjnych,
- Dowiesz się o zasadach tworzenia kodu łatwiejszego do testowania,
- Postawisz środowisko do tworzenia testów integracyjnych przy użyciu CMocka,
- Przetestujesz przykładowe moduły dla embedded C przy użyciu frameworka Unity.

🟢 Dla kogo jest ten warsztat?
Warsztat przeznaczony dla osób rozwijających oprogramowanie dla systemów wbudowanych oraz chcących poznać techniki testowania integracyjnego dla systemów embedded.

🟢 Wymagania wstępne
- Średnio-zaawansowana znajomość języka C dla systemów embedded,
- Rekomendowany udział w szkoleniu „Wprowadzenie do testów jednostkowych dla systemów wbudowanych w C”.

🟢 Prowadzący
Grzegorz Grymek:
Inżynier R&D, team leader w medycznym start-upie technologicznym. Przez wiele lat związany z branżą automotive, gdzie pełnił różne role projektowe – dewelopera, architekta, testera, systemowca, project leadera. Pasjonat systemów wbudowanych. Absolwent inżynierii mechatronicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wolnym czasie uczy się języków obcych oraz doskonali szeroko pojęte komptencje społeczne.

🟢 Program warsztatów
1. Testy integracyjne w C – podstawowe pojęcia,
2. Strategie testowania integracyjnego dla C,
3. Zasady testowalnego kodu,
4. Setup środowiska testowego,
5. Development testów integracyjnych (Unity).

UWAGA
Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

🟢 Obowiązkowa rejestracja i zakup biletów:
https://stacja.it/produkt/wprowadzenie-do-testow-integracyjnych-dla-systemow-wbudowanych-w-c/

Project Portfolio Management – wprowadzenie do zarządzania portfelem projektów

Link visible for attendees

🟢 Obowiązkowa rejestracja i zakup biletów:
https://stacja.it/produkt/ppm-project-portfolio-management-wprowadzenie-do-zarzadzania-portfelem-projektow/

🟢 Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Zarządzanie portfelem projektów to metoda osiągania celów strategicznych organizacji za pomocą efektywnego wyboru oraz skutecznej realizacji zbioru projektów.
W ramach warsztatu zostaną przedstawione techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach (z punktu widzenia celów biznesowych, procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji).
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z koncepcją zarządzania portfelem projektów w organizacji wieloprojektowej. Spotkanie ma również przygotować ich do efektywnego wdrażania systemu zarządzania portfelem projektów w organizacji.
Szkolenie zostanie poprowadzone w charakterze interaktywnych warsztatów online, które opierać się będą na interakcji z uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, projektowym ujęciu.

🟢 Czego się nauczysz?
- Nabędziesz wiedzę na temat procesu zarządzania strategicznego,
- Poznasz kluczowe cechy portfela projektów oraz różnic pomiędzy projektem, programem, a portfelem projektów,
- Wspólnie omówimy zastosowania narzędzi i technik do monitorowania oraz kontrolowania wydajności portfela,
- Zapoznasz się z najlepszymi praktykami zarządzania portfelem.

🟢 Dla kogo jest ten warsztat?
Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odpowiadają za realizację projektów IT- członków zarządu, sponsorów, interesariuszy oraz pozostałych osoby, które są zainteresowane zagadnieniami z zakresu zarządzania portfelem projektów.
Warsztat będzie szczególnie przydatny dla:
- Osób, które zarządzają pulą projektów,
- Członków zespołów projektowych pracujących w środowiskach wieloprojektowych,
- Specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie systemu zarządzania portfelem projektów.

🟢 Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych. Doświadczenie w prowadzeniu projektów (niezależnie od branży) będzie przydatne, ale nie jest niezbędne.

🟢 Prowadzący
Michał Buczek:
Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.
Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.
Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

🟢 Program warsztatów
1. Wstęp dotyczący zarządzania portfelem projektów:
– zdefiniowanie portfela i zarządzania portfelem,
– kluczowe cechy portfela projektu,
– projekt, program a portfel projektów,
– omówienie roli kierownika portfela projektów,
– portfel projektu w organizacji.
2. Zarządzanie portfelem projektów:
– identyfikacja projektów,
– narzędzia analizy finansowej oceny projektów,
– klasyfikacja projektów,
– priorytetyzacja projektów,
– optymalizacja portfela projektów,
– omówienie elementów nadzoru nad portfelem,
– plan wdrożenia nadzoru nad portfelem.
3. Strategiczne zarządzenia portfelem:
– omówienie ram postępowania przy wyborze projektów,
– słabe strony popularnych metod selekcji projektów.
4. Zarządzanie ryzykiem portfela projektów:
– identyfikacja, analiza i ocena ryzyk,
– strategia zarządzania ryzykiem w portfelach projektów.
5, Monitorowanie i kontrola ryzyka.

UWAGA
Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

🟢 Obowiązkowa rejestracja i zakup biletów:
https://stacja.it/produkt/ppm-project-portfolio-management-wprowadzenie-do-zarzadzania-portfelem-projektow/

Wprowadzenie do Terraform

Link visible for attendees

🟢 Obowiązkowa rejestracja i zakup biletów:
https://stacja.it/produkt/wprowadzenie-do-terraform-13-02-23/

🟢 Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Na spotkaniu zostaną omówione podstawy narzędzia Terraform.
Omówimy koncepcję Infrastructure as Code (IaC) i pokażemy zalety tego podejścia. Zostaną przedstawione podstawowe komponenty Terraform i najważniejsze elementy składni języka HashiCorp Configuration Language (HCL). Omówimy Terraform Registry i pokażemy jak korzystać z providerów. Będziemy pracowali głównie na zasobach lokalnych, a na koniec zostanie przedstawiony przykład konfiguracji zasobu w chmurze AWS.

🟢 Czego się nauczysz?
Poznaj topowe narzędzie do zarządzania IaC - Terraform. Na warsztacie zaczniemy od podstaw teoretycznych, opiszemy, dlaczego warto stosować to narzędzia, a następnie pokażemy jak je wykorzystywać w praktyce.

🟢 Dla kogo jest ten warsztat?
Warsztat dla osób, które wcześniej nie miały styczności z Mac, Terraformem i chmurą.

🟢 Prowadzący
Piotr Buczek:
Piotr Buczek, trener IT specjalizujący się w tematach związanych z testowaniem. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczonym w pracy zarówno jako Developer, Tester jak i Product Owner. Kierunkowe wykształcenie techniczne (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej) i studia podyplomowe z zakresu efektywnego zarządzania w IT pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi, uwzględniając i balansując zarówno aspekty techniczne i biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy w Polsce i za granicą.

🟢 Program warsztatów
1. IaC
2. Jak działa Terraform?
3. Język HCL
4. Przykłady

UWAGA
Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

🟢 Obowiązkowa rejestracja i zakup biletów:
https://stacja.it/produkt/wprowadzenie-do-terraform-13-02-23/

[BEZPŁATNIE] Wprowadzenie do testów jednostkowych w Javie

Link visible for attendees

🟢 Obowiązkowa bezpłatna rejestracja:
https://stacja.it/produkt/wprowadzenie-do-testow-jednostkowych-w-javie-15-02-23/

🟢 Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Na spotkaniu skupimy się na testach jednostkowych pisanych w języku Java.
Na początku powiemy, po co właściwie testować, wyjaśnimy, czym różnią się poszczególne rodzaje testów i kto je wykonuje. Zaprezentujemy tzw. piramidę testowania. Następnie skupimy się na testach jednostkowych i omówimy, czym powinny się one cechować. Wspomnimy także o asercjach. Następnie przejdziemy do części praktycznej, gdzie pokażemy, w jaki sposób napisać test automatyczny i na podstawie ćwiczeń, będziemy wspólnie rozwijali ten temat.

🟢 Czego się nauczysz?
Dowiesz się, jak zacząć pisać dobre testy jednostkowe dla kodu w Javie.

🟢 Dla kogo jest ten warsztat?
Warsztat przeznaczony dla osób kodujących w Javie, ale nie posiadających doświadczenia z testami jednostkowymi.

🟢 Wymagania wstępne
- Podstawowa znajomość języka Java,
- Skonfigurowane środowisko programistyczne (InteliiJ).

🟢 Prowadzący
Piotr Buczek:
Piotr Buczek, trener IT specjalizujący się w tematach związanych z testowaniem. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczonym w pracy zarówno jako Developer, Tester jak i Product Owner. Kierunkowe wykształcenie techniczne (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej) i studia podyplomowe z zakresu efektywnego zarządzania w IT pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi, uwzględniając i balansując zarówno aspekty techniczne i biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy w Polsce i za granicą.

🟢 Program warsztatów
1. Testowanie,
2. Piramida testów,
3. Testy jednostkowe w Javie,
4. Testy parametryzowana w Javie – teoria, praktyka i ćwiczenia w Javie.

UWAGA
Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

🟢 Obowiązkowa bezpłatna rejestracja:
https://stacja.it/produkt/wprowadzenie-do-testow-jednostkowych-w-javie-15-02-23/

Past events (634)

Wprowadzenie do AgilePM® Foundation

This event has passed