What we're about

För utvecklare i Stenungsundsregionen.

Syftet är att dela kunskap och erfarenheter inom utveckling, test och arkitektur. Gruppen startas av Hogia i Stenungsund och vi utgår från våra egna teknikval men välkomnar andra att bidra. Om du har idéer på ämnen och aktiviteter så tveka inte att ta kontakt med oss.

Vi vill prata om aktuella ämnen samt träffas och delar erfarenheter och kunskap med varandra lokalt här i Stenungsund.

_______________________________________________________________________________________________
For developers in the Stenungsund region.

The purpose is to share knowledge and experience in development, test architecture. The group is started by Hogia in Stenungsund and we ourselves are based on our technology choices but welcome others to contribute. If you want to contribute in any way, do not hesitate to contact us.

We talk about current topics and meet and share experiences and knowledge with each other.

Past events (1)

Microservices and Continuous Delivery

Hogia AB

Photos (3)