Skip to content

What we’re about

Dane. W większości bardzo istotne, nadają rytm i dynamikę naszym firmom. Ciągły wzrost powoduje kolejne wyzwania w zakresie ochrony, backupu oraz archiwizacji, ale przede odtworzenia w przypadku ich utraty lub awarii. Taśmy, deduplikacja, chmura, RPO, RTO, migawki, ciągłość biznesowa, disaster recovery, cloud, RODO to tylko niektóre zagadnienia, które będziemy omawiać na Naszych spotkaniach. Przyjdź i dowiedź się więcej o otaczających nas trendach oraz sposobach, w jaki sposób najlepsi producenci realizują stawiane przez rynek wyzwania. Planujemy dyskutować o dostępnych technologiach, najlepszych praktykach podczas eksperckich paneli, prezentacji. Nie zabraknie pokazów na żywo oraz pojedynków producentów systemów pamięci masowych, bibliotek taśmowych jak i oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa & archiwizacji danych.