What we're about

"We are a free self-organizing, ad-hoc community of developers bound by a desire to improve ourselves, challenge assumptions, and help each other pursue excellence in the practice of software development."

Vad kan Swenug göra för dig?

Swenug står för Sweden .Net user group och finns idag i Stockholm, Sundsvall, Linköping, Skåne, Örebro, Göteborg, Skellefteå, Jönköping och Karlstad. Swenug är registrerade hos INETA (International .NET Association). Swenugs syfte i Sverige är att anordna träffar för alla som är medlemmar i Swenug där inriktningen är ämnen rörande .Net av olika slag. Vi har funnits i över 10 år i Sverige och växer för varje år.

Alla som är med i Swenug är Swenug det vill säga alla är lika viktiga. Vi har även en bred bank med kända och mindre kända talare. Vi är idag över 2500 registrerade medlemmar.

Vårt mål med Swenug är att binda samman massa människor som delar samma intresse med varandra där vi kan dela kunskaper mellan varandra och även få kunskaper från utomstående.

Där medlemmarna lika så sponsorer får vara lika aktiva att hjälpa till med träffar.

Våra träffar kostar inget utan sponsras av företag som ställer upp med lokal och enkel förtäring så som en macka eller två, eller vill du bjuda på mer som öl och Pizza går det också bra. Företaget som står som sponsor får om de vill inleda kvällen med att presentera just sitt företag och vad de håller på med. Nivån på våra träffar varierar, det kan vara allt från nybörjarnivå till lite mer djupgående.

Olika mötestyper:
Seminare - En talare om något intressant
Diskussionsträffar - Alla sitter ner och prata om intressanta saker med varandra
LighSpeed/Speedtalks - 10 min korta sessioner för alla som vill får prata om något de brinner för
Kodingdojo - Man sitter ner och kodar ihop
unconference - Konferens som skapas på plats, dvs man vet inte vem eller vilka som skall prata

Streamad Livesändningar -PDC-keynotes eller liknande
m.m.

Past events (32)

No Code / Low Code (På Svenska) 15e Juni

Needs a location

GitHub Actions DevOps Pipelines as code using C#

Needs a location

Simplified .NET snapshot testing with Verify

This event has passed

Photos (39)

Find us also at