What we're about

"We are a free self-organizing, ad-hoc community of developers bound by a desire to improve ourselves, challenge assumptions, and help each other pursue excellence in the practice of software development."

Vad kan Swenug göra för dig?

Swenug står för Sweden .Net user group och finns idag i Stockholm, Sundsvall, Linköping, Skåne, Örebro, Göteborg, Skellefteå, Jönköping och Karlstad. Swenug är registrerade hos INETA (International .NET Association). Swenugs syfte i Sverige är att anordna träffar för alla som är medlemmar i Swenug där inriktningen är ämnen rörande .Net av olika slag. Vi har funnits i över 10 år i Sverige och växer för varje år.

Alla som är med i Swenug är Swenug det vill säga alla är lika viktiga. Vi har även en bred bank med kända och mindre kända talare. Vi är idag över 2500 registrerade medlemmar.

Vårt mål med Swenug är att binda samman massa människor som delar samma intresse med varandra där vi kan dela kunskaper mellan varandra och även få kunskaper från utomstående.

Där medlemmarna lika så sponsorer får vara lika aktiva att hjälpa till med träffar.

Våra träffar kostar inget utan sponsras av företag som ställer upp med lokal och enkel förtäring så som en macka eller två, eller vill du bjuda på mer som öl och Pizza går det också bra. Företaget som står som sponsor får om de vill inleda kvällen med att presentera just sitt företag och vad de håller på med. Nivån på våra träffar varierar, det kan vara allt från nybörjarnivå till lite mer djupgående.

Olika mötestyper:
Seminare - En talare om något intressant
Diskussionsträffar - Alla sitter ner och prata om intressanta saker med varandra
LighSpeed/Speedtalks - 10 min korta sessioner för alla som vill får prata om något de brinner för
Kodingdojo - Man sitter ner och kodar ihop
unconference - Konferens som skapas på plats, dvs man vet inte vem eller vilka som skall prata

Streamad Livesändningar -PDC-keynotes eller liknande
m.m.

Upcoming events (2)

Ett underhållsfritt byggande

Lindex

Ett underhållsfritt byggande Vi går igenom hur Lindex använder Azure DevOps för att kunna fokusera på kundfunktionalitet och applikationslogik. Genom att ersätta behovet att underhålla programvara för versionshantering, artefakt register, bygg och deploy kedjor frigörs tid som kan ägnas åt mer värdeskapande aktiviteter. Istället för att underhålla en egen intern miljö för kontinuerliga byggen och produktions paketering (CI/CD) så har Lindex valt att använda Azure DevOps som bottenplatta/grund/ för release hantering av egen utvecklade applikationer. Detta alldeles oavsett om det är mobila appar, web applikationer eller API exponerande tjänster och oavsett vilket programspråk de är utvecklade I. För att ytterligare ta bort friktion och låta utvecklingsteamen ansvara än mer för kvalitetsaspekten så utökar Lindex satsningen på infrastruktur som kod genom mer automation och användning av containers. Lindex använder nu containers till att separera underhållsbara byggmiljöer för individuella applikationer, hantera testdata för integrations tester och inte minst för att leverera applikationen i form av produktionsdugliga containers färdiga att orkestreras. Lindex kommer gradvis att sluta använda GitLab, Nexus, Subversion, Octopus Deploy och andra on-prem baserade lösning. Skiftet sker gradvis och där det är motiverbart. Agenda 17:00 - Mingel 17:30 - Intro 17:45 - Hur vi bygger site - Andreas Urech, Lindex 18:30 - Paus 18:45 - Hur vi bygger headless ecommerce - Johan Österberg, Lindex 19:30 - Slut Adress: Nils Ericssonsplatsen 3, ingång mitt emot Apoteket och Europcar OBS! Lindex finns på två ställen i Centralhuset, butik och HQ. HQ ligger på nummer 3 och ingång mitt emot Apoteket och Europcar.

Visual Studio 2019 Launch Event

Squeed AB

Den 2:a April kl 18:00 kör Microsoft sitt Visual Studio 2019 Launch Event. Då är ni välkomna på lite tilltugg och dryck, samtidigt som vi "streamar" Keynoten. https://visualstudio.microsoft.com/vs2019-launch/ Kvällens sponsor är Squeed

Past events (17)

Tech Trends + Azure DevOps (2 sessioner)

Carmenta

Photos (17)

Find us also at