What we're about

TUKE Space Forum je projekt podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou ESA pre zvýšenie povedomia o vesmírnom výskume a technológiách s ním spojených. Cieľom je priblížiť najzaujímavejšie projekty vesmírneho výskumu cez prezentácie zahraničných odborníkov, ktorí na týchto projektoch pracujú. V rámci projektu prinesieme sériu prednášok, spojených s rozšírenými diskusiami, pokrývajúcich široké spektrum aktivít súčasného kozmického výskumu a jeho technológií.

Upcoming events (1)

Dragonfly: Rotorcraft Lander pre Saturnov mesiac Titan

Online event

Nasledujúci webinár bude o rotorcrafte, ktorý NASA vyšle na Saturnov mesiac Titan. O misii Dragonfly nám porozpráva Ralph Lorenz z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Ten je autorom jej konceptu a pôsobí ako Mission Architect Dragonfly projektu.

O čom prednáška bude

Dragonfly je najnovšie vybraná planetárna vedecká misia NASA programu „New Frontiers“, ktorá bude na let pomocou ôsmich rotorov na mnoho rôznych miest na Titane využívať nízku gravitáciu a hustú atmosféru Titanu. Bude skúmať rozmanité povrchové zloženie Titanu a bude vykonávať geomorfologické, meteorologické a geofyzikálne štúdie.

O prednášajúcom:

Ralph Lorenz pracoval ako inžinier pre Európsku vesmírnu agentúru na dizajne sondy Huygens pre Saturnov mesiaci Titan a ako planetárny vedec na Arizonskej univerzite, a od roku 2006 v JHU Applied Physics Lab. Jeho aktivity sa sústredili na Titan, misiu Cassini-Huygens a budúce misie na Titan, ale jeho záujmy zahŕňajú Mars, Venušu, prachových diablov, piesočné duny a letecké a kozmické systémy. Pracuje na misiách NASA InSight a Perseverance na Marse a s japonským orbiterom Venuše Akatsuki a je architektom misie Dragonfly.
Je autorom alebo spoluautorom deviatich kníh vrátane publikácií „Lifting Titan's Veil“, „Spinning Flight“, „Exploring Planetary Climate“ a „Space Systems Failures“, ako aj viac ako 300 vedeckých publikácií.

Webinár sa uskutoční v Stredu, 12. mája 2021 o 16:00 na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky Ralphovi Lorenzovi môžete klásť cez slido, event code #686967 , na adrese

https://app.sli.do/event/qvx5bgml

Information in English

Webinar: Dragonfly: A Rotorcraft Lander for Saturn's Moon Titan

The webinar will be teleconferenced via Zoom at

https://zoom.us/j/7312925489

Date and time of the event: Wednesday, May 12, 2021 at 16:00 CET (14:00 UTC)

Abstract of webinar:

Dragonfly is NASA's most recently selected "New Frontiers" planetary science mission, that will exploit Titan's low gravity and dense atmosphere to fly to many different sites on Titan using eight rotors. It will explore Titan's diverse surface composition, and perform geomorphological, Meteorological and geophysical studies.

About the speaker:

Ralph Lorenz worked as an engineer for the European Space Agency on the design of the Huygens probe to Saturn's moon Titan, and as a planetary scientist at the University of Arizona, and since 2006, at the JHU Applied Physics Lab. His activities have centered on Titan, Cassini-Huygens and future missions there, but his interests include Mars, Venus, dust devils, sand dunes, and aerospace systems. He is associated with NASA's InSight and Perseverance missions at Mars and the Japanese Venus orbiter Akatsuki, and is the Mission Architect for Dragonfly. He is author or co-author of nine books including 'Lifting Titan's Veil','Spinning Flight', 'Exploring Planetary Climate' and 'Space Systems Failures', as well as over 300 journal publications.

Past events (9)

Photos (14)