What we're about

TUKE Space Forum je projekt podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou ESA pre zvýšenie povedomia o vesmírnom výskume a technológiách s ním spojených. Cieľom je priblížiť najzaujímavejšie projekty vesmírneho výskumu cez prezentácie zahraničných odborníkov, ktorí na týchto projektoch pracujú. V rámci projektu prinesieme sériu prednášok, spojených s rozšírenými diskusiami, pokrývajúcich široké spektrum aktivít súčasného kozmického výskumu a jeho technológií.

Past events (14)

Zvraty života, magnetických polí a gravitačných vĺn

This event has passed

ACES: Test Všeobecnej teórie relativity, atómové hodiny vo vesmíre

This event has passed

Prieskum obrích planét: Jupiter, Saturn, Urán a Neptún

This event has passed

Medzihviezdne cestovanie v skutočnom svete

This event has passed