Skip to content

What we’re about

TUKE Space Forum je projekt podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou ESA pre zvýšenie povedomia o vesmírnom výskume a technológiách s ním spojených. Cieľom je priblížiť najzaujímavejšie projekty vesmírneho výskumu cez prezentácie zahraničných odborníkov, ktorí na týchto projektoch pracujú. V rámci projektu prinesieme sériu prednášok, spojených s rozšírenými diskusiami, pokrývajúcich široké spektrum aktivít súčasného kozmického výskumu a jeho technológií.