SMILE, ako slnečný vietor pôsobí na magnetosféru Zeme

TUKE Space Forum
TUKE Space Forum
Public group

Online event

This event has passed

Details

Ak sa pozriete na všetky misie Európskej Vesmírnej Agentúry ESA, tak SMILE je určite tá s najkrajším názvom :) Práve tejto misii bude venovaný piaty webinár TUKE Space Forum.

SMILE sa zameria na to ako slnečný vietor ovplyvňuje našu magnetosféru. Na pochopenie dynamiky interakcie medzi slnečným vetrom a magnetosférou Zeme. SMILE je kľúčovou misiou pre výskum kozmického počasia.

Misia je spoločným projektom ESA a Čínskej Akadémie Vied. O misii nám porozpráva a na naše otázky odpovie Graziella Branduardi-Raymont, Co-leader misie SMILE .

Prednáška sa uskutoční v Stredu,[masked] o 15:00 telekonferenčne na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky Graziella Branduardi-Raymont môžete klásť cez slido na drese

https://www.sli.do/57200

O čom bude prednáška:

Názov: Misia SMILE: Nový spôsob štúdia interakcií Slnko-Zem

Interakcia medzi slnečným vetrom a magnetosférou Zeme, ktorej výsledkom je dynamika geopriestoru zahŕňa niektoré z kľúčových otázok fyziky vesmírnej plazmy. In situ merania pomocou flotily misií na výskum slnečného vetra a magnetosféry v súčasnosti poskytujú najpodrobnejšie pozorovania prepojenia medzi Slnkom a Zemou. Stále však nedokážeme kvantifikovať globálne účinky hlavných vplyvov riadiacich tieto prepojenia vrátane podmienok, ktoré prevládajú v celom geopriestore. Táto informácia je kľúčovým chýbajúcim prepojením pre úplné pochopenie toho, ako Slnko vytvára a riadi plazmové prostredie Zeme a vesmírne počasie.

SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) je nová samostatná misia zameraná na pozorovanie prepojenia slnečného vetra a magnetosféry prostredníctvom simultánneho röntgenového snímania magnetosférickej obálky (magnetosheath) a polárnych vrcholov (cusp), UV zobrazovania globálnych aurorálnych distribúcií a in situ merania slnečného vetra / meranie plazmy magnetického plášťa a magnetického poľa. Diaľkový prieskum magnesférickej obálky a vrcholov pomocou röntgenového snímania je teraz možný vďaka objavu výmeny röntgenovej emisie výmeny náboja slnečného vetra, ktorá sa prvýkrát pozorovala pri kométach a následne sa zistila v blízkosti magnetosféry Zeme. SMILE je misia tvorená spoluprácou medzi ESA a Čínskou akadémiou vied (CAS), ktorá bola vybraná na realizáciu v novembri 2015 a bola prijatá do programu ESA Cosmic Vision v marci 2019 a jej vypustenie do vesmíru sa očakáva koncom roku 2023. Prezentácia ukáže akým vedeckým otázkam sa SMILE bude venovať a ukáže aj súčasný technický vývoj misie.

O prednášajúcej:

Graziella Branduardi-Raymont je Profesorkou Vesmírnej Astronómie na Oddelení kozmickej a klimatickej fyziky, Mullard Space Science Laboratory (MSSL), na University College London (UCL). Po štúdiu fyziky na Milánskej Univerzite, a PhD štúdiu v Röntgenovej Astronómii na UCL, pracovala v Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, USA pred návratom na MSSL.

Graziella sa venuje astronomickému výskumu vo vesmíre už veľa rokov; bola členom vedeckého tímu pre niekoľko hlavných röntgenových vesmírnych astronomických misií; Co-Investigator, a project manager pre MSSL element, pre Reflection Grating Spectrometer, ktorý v posledných dvoch dekádach úspešne pracoval na palube ESA observatória XMM-Newton. V súčasnosti sa hlavne sústreďuje na úlohu Co-leader (s Prof. Chi Wang of CAS NSSC) pre SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) misiu, prvý spoločný vesmírny projekt ESA-CAS, od počiatočného návrhu po imlentáciu, štart a riadenie letu, ktorý by mal odštartovať do vesmíru na konci roku 2023.

Information about the webinar in the English language:

https://spaceforum.sk/en/event/webinar-the-smile-mission-a-novel-way-to-study-solar-terrestrial-interactions/