What we're about

This group is for all students in Taipei, both locals and foreigners, and for anyone who's interested in learning Chinese. Anyone interested in learning and meeting people is also welcomed. We'll organize weekly events to experience Taipei in a student-friendly way and connect with like-minded people. My goal is to bring locals and foreigners together to share our cultures and languages, and get more into the local culture via learning Chinese and meeting people from both Taiwan and overseas.

中文說明:

『Study in Taiwan (http://study-in-taiwan.com) 就是一個學中文的網站,很多外國人在那裡寫文章。因為我們是學語言,有一些文章可能不太對或是不適合,需要修改。我們想跟台灣人多多交流,互相幫忙。 Study in Taiwan 歡迎大家加入我們的網站,如果認為有哪些文章需要修改,請不要客氣,您的指正會讓更多的外國人有勇氣寫文章,並能提升他們的語言能力。在這裡很多外籍生, 如果你們有什麽活動可以跟我們分享。別忘了在Google尋找study in taiwan,我們是在google的第一頁喔。』 http://study-in-taiwan.com

法文說明:
Study in Taïwan vous souhaite la bienvenue !

Study in Taïwan (http://study-in-taiwan.com) est un site sur l’apprentissage du chinois à Taïwan. Il est ouvert aux étudiants de toute la planète souhaitant partager leurs expériences, leurs souhaits, leurs activités ou tout simplement ce qui leurs tiennent à cœur. Tout le monde est invité à écrire des articles ! N’hésitez pas à agrémenter nos articles de vos expériences personnelles, ou si vous trouvez des modifications à faire, informez-nous en ! Ils n’en seront que plus justes et complets et votre participation encouragera d’autres étudiants à améliorer leur niveau de langue. Notre but est de multiplier les échanges avec des Taïwanais pour créer une entre-aide mutuelle.

Et n’oubliez pas Study in Taïwan est dans les premières pages Google ! (Solène Klein, France)

葡萄牙文說明:
Study in Taiwan (http://study-in-taiwan.com) é um site de aprendizagem da língua chinesa, muitos estrangeiros escrevem artigos no site. Como estamos aprendendo uma língua estrangeira, há alguns artigos que não estão inteiramente corretos, ou não se encaixam, e é preciso modificá-los. Visamos uma “troca de línguas” com os taiwaneses, ajudando uns aos outros. Study in Taiwan convida a todos para participar do site, se você achar que algum artigo precisa ser modificado, por favor, não hesite, a sua opinião encorajará mais estrangeiros a escrever mais artigos, e assim melhorando a sua habilidade linguística. Aqui há muitos estudantes estrangeiros, se você tiver alguma a atividade, você pode compartilhar conosco. E não se esqueça de procurar “Study in Taiwan” no Google, somos o primeiro link que aparecerá na página. (Karen, Brazil)

越南文說明:
Các bạn muốn cùng với người Đài Loan làm việc?muốn hiểu hơn đất nước,con người họ?điều tất lẽ là các bạn phải biết tiếng Trung.Study in Taiwan là một trang web học tiếng Trung,có rất nhiều học sinh nước ngoài viết truy cập vào trang web để đăng tải thông tin, bài viết của mình bằng tiếng Trung,bạn cũng có thể tự mình đăng tải bài viết của bản thân ở đó.Vì chúng ta đang học tiếng ,có đôi chỗ sẽ sai và cần phải sửa đổi.Nếu bạn phát hiện ra những lỗi sai cần phải chỉnh sửa ở các bài viết,rất mong được sự góp ý thẳng thắn từ phía các bạn.Sự giúp đỡ của bạn không những giúp cho càng nhiều học sinh ngoại quốc có đủ tự tin sử dụng vốn tiếng của mình để viết bài hơn nữa mà còn làm cho trình độ tiếng trung của cả bạn và mọi người được nâng cao .Ở đây có rất nhiều sinh viên ngoại quốc, nếu bạn có bất kì hoạt động nào đều có thể vào trang web chia sẻ cùng chúng tôi.Study in Taiwan hoang nghênh bạn tham gia trang web của chúng tôi. Đừng quên có thể tìm thấy Study in taiwan (http://study-in-taiwan.com) tại Google.Chúng tôi đứng ở trang đầu tiên đấy nhé! (Nguyễn Thị Dịu, Vietnam)

印尼文說明:
Study in Taiwan (http://study-in-taiwan.com) adalah tempat belajar bahasa mandarin. Di sini banyak rekan dari beberapa negara bergabung dan saling menulis pengalaman mereka baik dalam bahasa asli dari negaranya maupun bahasa Mandarin. Karena kita di sini sama-sama belajar bahasa Mandarin dan berlatih menulis karangan untuk meningkatkan kemampuan Mandarin kita, dan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menulis karangan Mandarin, kami semua memerlukan bantuan dari para rekan-rekan khususnya orang Taiwan untuk saling membantu melengkapi dan mengoreksi kesalahan dari karangan yang kita buat. Study in Taiwan mengundang kalian semua untuk turut bergabung dan belajar bersama. Jangan sungkan untuk mengoreksi setiap tulisan di sini. Mandarin itu tidak mudah, pemahaman yang salah harus diluruskan. Dengan demikian keahlian bahasa kita akan semangkin meningkat. Dan bukan itu saja, kita dari beraneka ragam suku dan negara bisa saling bahu membahu melengkapi satu sama lain memberanikan diri belajar lebih dalam mengenai Mandarin. Jika ada kegiatan di kampus maupun di sekolah bisa saling berbagi dengan kami. Jangan lupa kita berada di halaman pertama Google bila mencari kata kunci Study in Taiwan. (Philips, Indonesia)

Upcoming events (1)

Free Chinese Class for beginner
Needs a date and time

Needs a location

Free Chinese Class for beginner
Every Tue and Fri (7PM-9PM)
at Dingxi MRT (Chan Coffee)
https://www.facebook.com/events/1452616904770128/

Past events (22)

[testing event] teaching beginner chinese

Dante Coffee

Photos (3)