What we're about

Targi Pracy IT to organizowane 2 razy do roku największe wydarzenie rekrutacyjne IT / Data Science. Wydarzenie odbywa się na 4 uczelniach w Warszawie, ale adresowane jest do osób na każdym poziomie doświadczenia. W każdej edycji, Targi gromadzą wszystkich największych pracodawców tego obszaru aktualnie rekrutujących w Warszawie.

Dlaczego warto:
❱❱ OFERTY NIEDOSTĘPNE ONLINE - których pracodawcy jeszcze nie zdążyli lub nie mogą opublikować
❱❱ POROZMAWIAJ Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZYSZŁEGO ZESPOŁU - w luźnej atmosferze poznaj swoich przyszłych współpracowników
❱❱ WSZYSCY W JEDNYM MIEJSCU - wszyscy najważniejsi pracodawcy IT / Data Science w jednym miejscu
❱❱ NIE WIESZ O CO PYTAĆ? Na wejściu otrzymasz od nas poradnik
❱❱ NIE MOŻESZ DOTRZEĆ? Zawsze warto zostawić CV przez stronę targów – prześlemy je automatycznie do wszystkich wystawców

Upcoming events (2)

Targi Pracy @MIMUW [Wszystkie technologie i poziomy doświadczenia]

Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics, University of Warsaw

[EN version below] Przyjdź i porozmawiaj z czołowymi pracodawcami. Niezależnie od poziomu doświadczenia, znajdź #lepszą pracę, praktyki lub staż i dowiedz się, jakie są trendy i w którym kierunku warto się rozwijać. 🔜 KIEDY: 04/03 (środa) 9:30 – 15:30 🛄 GDZIE: Budynek Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2 🆓 #ZAREJESTRUJ_SIĘ (opcjonalnie): Zostaw CV wszystkim wystawcom 2️⃣ Jak pokazują statystyki, CO DRUGI odwiedzający znajduje lub zmienia zatrudnienie dzięki uczestnictwie w Targach Pracy IT Warto przyjść, NIEZALEŻNIE OD TEGO NA JAKIM ETAPIE KARIERY JESTEŚ: ✔️ PRACUJESZ? Niezależnie od poziomu Twojego doświadczenia – znajdź zatrudnienie na lepszych warunkach ✔️ PIERWSZA PRACA / PRAKTYKI? Właśnie tutaj je znajdziesz! ✔️ NIE SZUKASZ? Dowiedz się jakie są trendy i w czym warto się rozwijać Warto przyjść, bo zapewniamy SOLIDNY ROZWÓJ TWOJEJ KARIERY: ❱❱ OFERTY NIEDOSTĘPNE ONLINE - których pracodawcy jeszcze nie zdążyli lub nie mogą opublikować ❱❱ POROZMAWIAJ Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZYSZŁEGO ZESPOŁU – w luźnej atmosferze poznaj swoich przyszłych współpracowników ❱❱ WSZYSCY W JEDNYM MIEJSCU – wszyscy najważniejsi pracodawcy IT / Data Science w jednym miejscu ❱❱ SKONSULTUJ CV z doradcami zawodowymi ❱❱ NIE WIESZ O CO PYTAĆ? Na wejściu otrzymasz od nas poradnik ❱❱ NIE MOŻESZ DOTRZEĆ? Zawsze warto zostawić CV przez stronę targów – prześlemy je automatycznie do wszystkich wystawców ------ ORGANIZATOR GŁÓWNY: Fundacja Academic Partners FACEBOOK: www.facebook.com/OfertyPracyMIMUW GRUPA: www.facebook.com/groups//ofertypracymimuw/ WWW: www.TargiPracyIT.pl/MIMUW ____________________________________________ [ENGLISH] Come to the fairs and talk to the top IT employers. Independently from your experience level, find a #better job or internship and find out about the top tech career trends 🔜 WHEN: 04/03 (Wednesday) 9:30 - 15:30 🛄 WHERE: In the building of MIM UW, Banacha 2 St. 🆓 #REGISTER (optional): To submit a CV to all exhibitors at once 2️⃣EVERY 2-ND: participant, as out study shows, finds or changes employment thanks to participating in the fairs It is worth to come, INDEPENDENTLY FROM YOUR CAREER STAGE: ❱❱ FIRST WORK / INTERNSHIP? You will find them here! ❱❱ ALREADY GOT A JOB? Find employment on better terms ❱❱ NOT LOOKING FOR A JOB? Find out what our the current technology and career trends, in which it’s worth to develop Yourself It is worth to come, because of CAREER DEVELOPMENT: ❱❱ OFFERS UNAVAILABLE ONLINE – which employers didn't post yet or they couldn't post ❱❱ TALK TO REPRESENTATIVES OF YOUR TARGET TEAM - in an easing-going atmosphere meet your future co-workers ❱❱ ALL AT ONE PLACE – all the major employers in a single place ❱❱ CONSULT A CV with a University Career Office’s Consultants ❱❱ NOT SURE WHAT TO ASK ABOUT? At the entrance you will receive a guidebook ❱❱ NOT ABLE TO JOIN? It is always a good idea to submit your CV by our webpage - we will automatically send it to all exhibitors ------ MAIN ORGANIZER: Academic Partners Foundation FACEBOOK: www.facebook.com/OfertyPracyMIMUW GROUP: www.facebook.com/groups/ofertypracymimuw/ WWW: www.TargiPracyIT.pl/MIMUW

Targi Pracy IT @PW [Wszystkie technologie i poziomy doświadczenia]

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

[EN version below] Przyjdź i porozmawiaj z czołowymi pracodawcami. Niezależnie od poziomu doświadczenia, znajdź #lepszą pracę, praktyki lub staż i dowiedz się, jakie są trendy i w którym kierunku warto się rozwijać. 🔜 KIEDY: 05/03 (czwartek) 9:30 – 15:30 🛄 GDZIE: Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 🆓 #ZAREJESTRUJ_SIĘ (opcjonalnie): Zostaw CV wszystkim wystawcom 2️⃣ Jak pokazują statystyki, CO DRUGI odwiedzający znajduje lub zmienia zatrudnienie dzięki uczestnictwie w Targach Pracy IT Warto przyjść, NIEZALEŻNIE OD TEGO NA JAKIM ETAPIE KARIERY JESTEŚ: ✔️ PRACUJESZ? Niezależnie od poziomu Twojego doświadczenia - znajdź zatrudnienie na lepszych warunkach ✔️ PIERWSZA PRACA / PRAKTYKI? Właśnie tutaj je znajdziesz! ✔️ NIE SZUKASZ? Dowiedz się jakie są trendy i w czym warto się rozwijać Warto przyjść, bo zapewniamy SOLIDNY ROZWÓJ TWOJEJ KARIERY: ❱❱ OFERTY NIEDOSTĘPNE ONLINE - których pracodawcy jeszcze nie zdążyli lub nie mogą opublikować ❱❱ POROZMAWIAJ Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZYSZŁEGO ZESPOŁU - w luźnej atmosferze poznaj swoich przyszłych współpracowników ❱❱ WSZYSCY W JEDNYM MIEJSCU - wszyscy najważniejsi pracodawcy IT / Data Science w jednym miejscu ❱❱ SKONSULTUJ CV z doradcami zawodowymi ❱❱ NIE WIESZ O CO PYTAĆ? Na wejściu otrzymasz od nas poradnik ❱❱ NIE MOŻESZ DOTRZEĆ? Zawsze warto zostawić CV przez stronę targów – prześlemy je automatycznie do wszystkich wystawców ------ ORGANIZATOR GŁÓWNY: Fundacja Academic Partners FACEBOOK: www.facebook.com/OfertyPracyITPW GRUPA: www.facebook.com/groups/ofertypracyitpw/ WWW: www.TargiPracyIT.pl/PW ____________________________________________ [ENGLISH] Come to the fairs and talk to the top IT employers. Independently from your experience level, find a #better job or internship and find out about the top tech career trends 🔜 WHEN: 05/03 (Thursday) 9:30 - 15:30 🛄 WHERE: In the building of MiNI PW 🆓 #REGISTER (optional): To submit a CV to all exhibitors at once 2️⃣EVERY 2-ND: participant, as out study shows, finds or changes employment thanks to participating in the fairs It is worth to come, INDEPENDENTLY FROM YOUR CAREER STAGE: ❱❱ FIRST WORK / INTERNSHIP? You will find them here! ❱❱ ALREADY GOT A JOB? Find employment on better terms ❱❱ NOT LOOKING FOR A JOB? Find out what our the current technology and career trends, in which it’s worth to develop Yourself It is worth to come, because of CAREER DEVELOPMENT: ❱❱ OFFERS UNAVAILABLE ONLINE - which employers didn't post yet or they couldn't post ❱❱ TALK TO REPRESENTATIVES OF YOUR TARGET TEAM - in an easing-going atmosphere meet your future co-workers ❱❱ ALL AT ONE PLACE - all the major employers in a single place ❱❱ CONSULT A CV with a University Career Office’s Consultants ❱❱ NOT SURE WHAT TO ASK ABOUT? At the entrance you will receive a guidebook ❱❱ NOT ABLE TO JOIN? It is always a good idea to submit your CV by our webpage - we will automatically send it to all exhibitors ------ MAIN ORGANIZER: Academic Partners Foundation FACEBOOK: www.facebook.com/OfertyPracyITPW GROUP: www.facebook.com/groups/ofertypracyitpw/ WWW: www.TargiPracyIT.pl/PW

Past events (3)

Targi Pracy IT @PJATK [Wszystkie technologie i poziomy doświadczenia]

Polish-Japanese Academy of Information Technology

Photos (6)