What we're about

מפגשי המיטאפ העתידיים מתוכננים להיות מפגשי למידה וחשיפה לאנשי חינוך, הוראה, הדרכה המתעניינים בחידושים טכנולוגיים בעולמות החינוך השונים. נפגוש סטארטאפים, מורים, מובילי תקשוב ומרצים מעניינים שישלבו בין עולמות הטכנולוגיה והחינוך.

המפגשים הינם ללא עלות, קצרים וממוקדים ובעיקר לא מסחריים - המטרה אינה למכור, אלא לפגוש את האנשים שמפתחים פתרונות חדשים ולשמוע כיצד הם חושבים שהכלים שלהם רלוונטיים לאנשי חינוך.

Upcoming events

No upcoming events

Photos (1)