What we're about

The Workshop organises meetups for all inhabitants of (the region of) Antwerp who are eager to learn basic skills or gain some basic knowledge on new topics. Examples of topics are: photographing birds, upcycling your milk cartons or getting started with UX design. We believe that every member is an expert (in some area), so there is an opportunity for each member to educate others in one of the future workshops. While learning by doing, there is always enough time to socialize, have a drink and have fun!

The Workshop organiseert meetups voor alle inwoners van (de regio) Antwerpen die graag een basis vaardigheid willen leren of basiskennis over een nieuw onderwerp willen opdoen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: vogels fotograferen, melkpakken upcyclen of de eerste stappen in UX design. We geloven dat elk lid een expert is (op een bepaald gebied), dus er is de mogelijkheid voor elk lid om anderen te onderwijzen tijdens een volgende workshop. Terwijl we samen leren door te doen, is er genoeg tijd om elkaar te leren kennen, iets te drinken en plezier te maken!

Photos (28)