Skip to content

What we’re about

Samlinger for alle som er interesert i personlig utvikling og manifesteringsteknikker. Vi bruker hovedsakelig meditasjon og lager våre egne veiledede meditasjoner. Gruppen har blitt dannet etter ønske fra tidligere deltakere fra kurset "Du er mer enn et menneske" og "Transformerende Meditasjon",  organisert i samarbeid med Orgonitt.net og TMGnorge men alle er velkommen til å delta. Det er ikke nødvendig med meditasjonserfaring eller spesielle forkunskaper. Samlingene blir organisert av Transformational Guide Sebastiaan van der Velden fra TMGnorge.

Get-together for everybody that is interested in personal development and manifestation techniques. We use primarily meditation and create our own guided meditations. The group has been put together for those that have done the course "You are more than a human being" and "Transformational Meditation" organized by orgonitt.net and TMGnorge, but everybody, young and old, is welcome and no prior knowledge or experience is needed to join. The meetup is organized by  Transformational Guide Sebastiaan van der Velden from TMGnorge