Next Meetup

Meditasjonssamling lørdager
Samling med meditasjon. Vi bruker musikk, stemme, tromme eller singing bowls men også stille meditasjon. Vi praktiserer forkskjellige meditasjonsteknikker. Samlingene ledes av meditasjonsinstruktør Sebastiaan. Samlingene er del av oppfølgingen tilhørende kurset i transformerende meditasjon men åpent for alle som ønsker å styrke sin meditasjonspraksis eller er ny til meditasjon og vil prøve det. Pris: Kursdeltakere: Gratis Ikke kursdeltaker: NOK 75,-

MUNO

Storgata 25 · Ålesund

What we're about

Samlinger for alle som er interesert i personlig utvikling og manifesteringsteknikker. Vi bruker hovedsakelig meditasjon og lager våre egne veiledede meditasjoner. Gruppen har blitt dannet etter ønske fra tidligere deltakere fra kurset "Du er mer enn et menneske" og "Transformerende Meditasjon", organisert i samarbeid med Orgonitt.net og TMGnorge men alle er velkommen til å delta. Det er ikke nødvendig med meditasjonserfaring eller spesielle forkunskaper. Samlingene blir organisert av Orgonitt.net og Transformational Guide Sebastiaan van der Velden (https://tmgnorge.no/no/ommeg) fra TMGnorge.

Get-together for everybody that is interested in personal development and manifestation techniques. We use primarily meditation and create our own guided meditations. The group has been put together for those that have done the course "You are more than a human being" and "Transformational Meditation" organized by orgonitt.net and TMGnorge, but everybody, young and old, is welcome and no prior knowledge or experience is needed to join. The meetup is organized by Orgonitt.net and Transformational Guide Sebastiaan van der Velden (https://tmgnorge.no/no/ommeg) from TMGnorge

Members (51)

Photos (61)

Find us also at