What we're about

Samlinger for alle som er interesert i personlig utvikling og manifesteringsteknikker. Vi bruker hovedsakelig meditasjon og lager våre egne veiledede meditasjoner. Gruppen har blitt dannet etter ønske fra tidligere deltakere fra kurset "Du er mer enn et menneske" og "Transformerende Meditasjon", organisert i samarbeid med Orgonitt.net og TMGnorge men alle er velkommen til å delta. Det er ikke nødvendig med meditasjonserfaring eller spesielle forkunskaper. Samlingene blir organisert av Orgonitt.net og Transformational Guide Sebastiaan van der Velden (https://tmgnorge.no/no/ommeg) fra TMGnorge.

Get-together for everybody that is interested in personal development and manifestation techniques. We use primarily meditation and create our own guided meditations. The group has been put together for those that have done the course "You are more than a human being" and "Transformational Meditation" organized by orgonitt.net and TMGnorge, but everybody, young and old, is welcome and no prior knowledge or experience is needed to join. The meetup is organized by Orgonitt.net and Transformational Guide Sebastiaan van der Velden (https://tmgnorge.no/no/ommeg) from TMGnorge

Upcoming events (4)

Just Meditate (English)

MUNO

Just Meditate are sessions with Transformational Meditation in English and aimed at those that are new in Norway and the Ålesund area, those that haven't mastered the Norwegian language yet, or simply want to practice meditation with English guidance. The sessions are lead by Transformational Guide Sebastiaan van der Velden. Sebastiaan has over 20 years of experience with using meditation for transformational purposes and has himself used transformational meditation after he moved to Norway in order to cope with the cultural change and a demanding job-situation. Each session consists of a little talk and experience exchange whereafter we do a guided meditation in English. For Norwegians attending these sessions: Please be aware that various experiences with the Norwegian way of living might be brought up. While we aim to do this with the utmost respect for Norwegian culture we cannot guarantee that certain topics put Norwegian culture in a negative light. At the same time, we hope that this can be an arena for both immigrants and Norwegians to practice mutual understanding and compassion and that this will help remove barriers and provides a platform for integration and friendship. Price: NOK75,- (Punchcard for 10 sessions: NOK600,-)

Transformerende Meditasjon

MUNO

Samling med meditasjon. Vi bruker musikk, stemme, tromme eller singing bowls men også stille meditasjon. Vi praktiserer forkskjellige meditasjonsteknikker. Fokuset ligger på hvordan forskjellige former for meditasjon kan bidra til fysisk og mental endring. Samlingene ledes av meditasjonsinstruktør Sebastiaan. Samlingene er del av oppfølgingen tilhørende kurset i transformerende meditasjon men åpen for alle som ønsker å styrke sin meditasjonspraksis eller er ny til meditasjon. Pris: Kursdeltakere: Gratis Ikke kursdeltaker: NOK 75,- (Klippekort med 10 klipp: NOK 600,-)

Just Meditate (English)

MUNO

Just Meditate are sessions with Transformational Meditation in English and aimed at those that are new in Norway and the Ålesund area, those that haven't mastered the Norwegian language yet, or simply want to practice meditation with English guidance. The sessions are lead by Transformational Guide Sebastiaan van der Velden. Sebastiaan has over 20 years of experience with using meditation for transformational purposes and has himself used transformational meditation after he moved to Norway in order to cope with the cultural change and a demanding job-situation. Each session consists of a little talk and experience exchange whereafter we do a guided meditation in English. For Norwegians attending these sessions: Please be aware that various experiences with the Norwegian way of living might be brought up. While we aim to do this with the utmost respect for Norwegian culture we cannot guarantee that certain topics put Norwegian culture in a negative light. At the same time, we hope that this can be an arena for both immigrants and Norwegians to practice mutual understanding and compassion and that this will help remove barriers and provides a platform for integration and friendship. Price: NOK75,- (Punchcard for 10 sessions: NOK600,-)

Transformerende Meditasjon

MUNO

Samling med meditasjon. Vi bruker musikk, stemme, tromme eller singing bowls men også stille meditasjon. Vi praktiserer forkskjellige meditasjonsteknikker. Fokuset ligger på hvordan forskjellige former for meditasjon kan bidra til fysisk og mental endring. Samlingene ledes av meditasjonsinstruktør Sebastiaan. Samlingene er del av oppfølgingen tilhørende kurset i transformerende meditasjon men åpen for alle som ønsker å styrke sin meditasjonspraksis eller er ny til meditasjon. Pris: Kursdeltakere: Gratis Ikke kursdeltaker: NOK 75,- (Klippekort med 10 klipp: NOK 600,-)

Past events (42)

Transformerende Meditasjon

MUNO

Photos (75)

Find us also at