What we're about

我們都有仔女,我們都錫仔女,又深知小朋友的各種需要

但相信各位都有同樣煩惱,就係好難搵到一個真正從小朋友出發,可以玩同學習,而我地家長們又可以交流一番的地方!

就因為咁,我地幾個爸爸媽媽決定為左我地仔女,搵左個地方,成立左個中心

我們的成立,旨在
聚集各位有小朋友的爸爸媽媽 提供一個穏定舒服安全的地方,可以自組PLAYGROUP比小朋友 提供專業外藉老師舉辦各類活動 ;我們家長又可以互相認識,傾談 透過多元化活動擴闊生活圈子,享受生活、品味人生。
*各位爸爸媽媽有咩想玩都可以同我地講!

Past events (16)

Photos (17)