Skip to content

Indisk Vegetar Matlagingskurs

Photo of
Hosted By
Trondheim Meditasjon & Y.
Indisk Vegetar Matlagingskurs

Details

Ønsker du å legge til nye gode matvaner? Lær å lage sunn & smakfull indisk vegetarmat 🥕👊🏻

Her kan du få

  • en forståelse av hvordan lage indisk vegetarmat fra bunnen av
  • tips i hvordan du kan starte, og fortsette, å spise sunt og næringsrikt som vegetarianer
  • enkle oppskrifter du kan bruke i hverdagen
  • en smakfull middag til slutt med alle rettene inkludert dessert 😋

Mange kan tenke at det er utfordrende å lage mettende, god og sunn vegetarmat - men det er ikke slik. Det kan være veldig enkelt og det trenger ikke ta massevis av tid.

Vegetarkokkene våre, Anja og Monika, har begge godt over 20 års erfaring med plantebasert mat og henter mye av sin inspirasjon og kunnskap fra den indiske matkulturen og yogaens helsesystem, ayurveda.

💜 Bli med på en koselig kveld med interaktivt foredrag, inspirasjon og en smakfull middag til slutt

👉🏻 Påmelding: https://tikkio.com/tickets/22114-indisk-vegetar-matlagingskurs

Dato: Lørdag 29. mai kl. 14:00 - 18:00
Sted: Erling Skakkes gate 3
Språk: Engelsk
Pris: 890,- for kurs, oppskrifter og en digg middag

Velkommen!

_______
Learn how to make healthy & tasty Indian vegetarian food 🥕👊🏻

Here you can get

  • an understanding of how to make Indian vegetarian food from scratch
  • tips on how to start, and continue, to eat healthy and nutritious as a vegetarian
  • simple recipes you can use in everyday life
  • a tasty dinner at the end with all the dishes including dessert 😋

Many people may think that it is challenging to make filling, good and healthy vegetarian food - but this is not the case. It can be very simple and it does not have to take a lot of time.

Our vegetarian chefs, Anja and Monika, both have well over 20 years of experience with plant-based food and draw much of their inspiration and knowledge from Indian cuisine and Ayurveda.

💜 Join a cozy evening with an interactive lecture, inspiration and a tasty dinner at the end

👉🏻 Sign up at https://tikkio.com/tickets/22114-indisk-vegetar-matlagingskurs

Date: Saturday 29 May at 14:00 - 18:00
Location: Erling Skakkes gate 3
Language: English
Price: 890, - for courses, recipes and dinner

Welcome!

Erling Skakkes gate 3 · Trondheim