Past Meetups (81)

What we're about

Målet er å skape et forum der interesserte kan delta, bidra og lære av hverandre. Veien blir til mens vi går. Hvilken form forumet får, kommer an på medlemmene. Har du idèer, så kom med dem!

Følg oss også på twitter! http://twitter.com/TrondheimXp

Members (535)

Photos (68)

Find us also at