What we're about

Målet er å skape et forum der interesserte kan delta, bidra og lære av hverandre. Veien blir til mens vi går. Hvilken form forumet får, kommer an på medlemmene. Har du idèer, så kom med dem!

Følg oss også på twitter! http://twitter.com/TrondheimXp

Past events (81)

Next 17' Extended - Trondheim

Needs a location

Trondheim Developer Conference 2016

Needs a location

Trondheim Developer Conference 2015

Needs a location

Photos (68)

Find us also at