What we're about

UX Happy Hour is all about meeting other UX designers. It's an informal event and it's open to anyone who's interested in design. Developers, PMs and founders are all welcome!

Upcoming events (1)

Fail Fest Ljubljana

Vrtača 11

Skupnosti UX Slovenia in Service Design Drinks Ljubljana združujeta moči v letu 2020 in predstavljata: FAIL FEST LJUBLJANA! Zadnja leta je v modo prišla naslednja mantra: ‘Fail fast, fail often!’ Čivkajo jo vsi vitki (p)tiči in vsi, ki prisežejo, da se pogovarjajo z uporabniki na dnevni bazi. Ne glede na to, kolikokrat na dan se z neuspehom srečamo, pa ta še vedno ostaja nedobrodošel. Nekaj nepotrebnega. Nekaj, česar nas je lahko sram. Prišel je čas, da to spremenimo! Na tokratnem dogodku bodo neuspehi zvezde večera - govorili ne bomo o ničemer drugem kot le o njih. Kaj se je zgodilo, zakaj in kaj smo se naučili. In vse neuspehe bomo konkretno proslavili, saj so največkrat vir inovacij, novih spoznanj in znak napredka. Juhej! Tokrat se dobimo v prostorih podjetja Blub blub, kjer načrtujejo aplikacije za pomoč učenja govora najmlajšim​. Predstavili nam bodo nekaj svojih neuspehov​, nato​ pa bomo odprli prostor v​sem, ki bodo želeli deliti svoje neuspehe (mi smo jih ljubkovalno poimenovali kar "spodleti") z ostalimi, da bomo vsi od tega nekaj odnesli.​ Če te neuspehi ne (pre)strašijo, razmisli: - Kaj je bil spodlet, ki ga želiš deliti? - Zakaj je prišlo do spodleta? - Kaj bi naslednjič naredil/-a drugače? Hočemo dokazati, da Ljubljana ‘faila’ po dolgem in počez! Nam boš pomagal/-a? ;) V primeru tujih udeležencev bo dogodek v angleščini. ------------------------- UX Slovenia & Service Design Drinks Ljubljana communities are combining our powers in 2020 and we present: FAIL FEST LJUBLJANA! In the last few years we’ve heard a new mantra: ‘fast fail, fail often!’ from everyone on the lean train and all others, who are swearing that they talk to their users daily. Even though we might encounter failure daily (even hourly!), it is still considered unwelcome. Something unnecessary. Something which makes us feel ashamed. The time has come for this to change! At this event our failures will make center stage - we won’t be talking about anything else but them! What happened, why and what have we learned from the experience. And we’ll celebrate each and every one of them in a fantastic manner, since they are the source of real innovation, new insights and general progress. Awyeah! This time we will be meeting at Blub Blub, a company which develops apps to help children with their speaking disabilities. First they will tell us all about their fails, and then everyone is invited to share. As already heard before: sharing is caring! If you won’t let your fails scare you, try to remember: - What was the failure, which you want to share? - Why did this fail happen? - What would you do different next time? We want to prove, that Ljubljana can fail handsomely and on all accounts. Will you be there to help us? ;) In case there will be foreigners at the event, it will be held in english.

Past events (38)

Service Design Drinks Ljubljana

Poligon

Photos (23)