Past Meetups (3)

What we're about

Wszystkie osoby zainteresowane UX, UI, architekturą informacji, HCI i funkcjonalnością samą w sobie. Dużo mądrych skrótów, a może nawet jeszcze więcej. Od Kruga do Axure`a.

Members (115)