What we're about

De 'UX Research meetings' hebben als doel UX onderzoekers bij elkaar te brengen en te inspireren. Dit doen we door het faciliteren van een stuk kennisuitwisseling en discussie. Doel is om op deze manier het vakgebied in Nederland een stimulans te geven.

De bijeenkomsten kunnen ook relevant zijn voor UX ontwerpers, managers of conversie specialisten. Focus ligt echter wel op UX onderzoek. We vragen van onze deelnemers dan ook een actieve bijdrage.

---

The 'UX Research meetings' aim to bring UX researchers together and to inspire them. We do this by facilitating knowledge exchange and discussion. The objective is to stimulate the work field of UX research in the Netherlands.

The meetings may also be relevant for UX designers, managers or conversion specialists. However, the focus is on UX research. We therefore ask an active contribution from our participants.

Discussions (0)

This content is available only to members

Members (677)

This content is available only to members