Skip to content

What we’re about

En grupp för alla som är intresserade av java, systemutveckling, arkitektur och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen kl 18.00 varje månad. Den här gruppen:

• handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

• präglas av individer framför företag

• handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning.

Vi har varit aktiva i Umeå sedan december 2009. På vår blogg kan man se några av alla de event som vi har arrangerat genom åren. Några av höjdpunkterna har varit:

• Lego Hack Night, 2013-04-09

• Arkitekturkator, 2013-11-12

• Akka 101 & Akka - lessons learned, Daniel Degun och Daniel Sawano, 2013-12-10

Lambda Expressions in Java, Venkat Subramaniam, 2014-02-02

• Google Glass, Eva Mårell-Olsson och Markus Backman 2014-03-11