What we're about

En grupp för alla som är intresserade av java, systemutveckling, arkitektur och angränsande ämnen. Vi träffas andra tisdagen kl 18.00 varje månad. Den här gruppen:

• handlar om nätverkande framför sälj och rekrytering

• präglas av individer framför företag

• handlar om kunskapsutbyte framför envägsinlärning.

Vi har varit aktiva i Umeå sedan december 2009. På vår blogg (http://umejug.blogspot.se/) kan man se några av alla de event som vi har arrangerat genom åren. Några av höjdpunkterna har varit:

• Lego Hack Night, 2013-04-09 (http://umejug.blogspot.se/2013/04/lego-hack-night.html)

• Arkitekturkator, 2013-11-12

• Akka 101 & Akka - lessons learned, Daniel Degun och Daniel Sawano, 2013-12-10

• Lambda Expressions in Java (http://umejug.blogspot.se/2014/02/lyckad-traff-med-venkat.html), Venkat Subramaniam, 2014-02-02

• Google Glass, Eva Mårell-Olsson och Markus Backman 2014-03-11

Past events (50)

Micro Frontends and Akka Streams

Sartorius Stedim Data Analytics AB

Quarkus World Tour stop in Umeå

TeamTech

Rediscovering JavaScript - Venkat Subramaniam

MA121, Mit-huset

Golang Workshop med Linus och Anders

One Group