What we're about

(English below)

Đây là nơi quy tụ anh em developer có đam mê, người dùng, quản trị viên, chuyên viên IT, v.v... có quan tâm, làm việc, sử dụng sản phẩm hoặc ứng dụng trên nền tảng Microsoft Dynamics 365 và Power Platform ở Việt Nam. Cộng đồng được hỗ trợ bởi những thành viên tâm huyết muốn chia sẻ và phát triển cộng đồng. Nhóm meetup được sử dụng để tổ chức các sự kiện của cộng đồng bao gồm nhiều chủ đề.

Tầm nhìn và sứ mệnh của cộng đồng:
Grow developers - Empower customers
Cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển về kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức nhằm đem đến cho khách hàng, người dùng những sản phẩm và giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế

Mục tiêu của cộng đồng:
1. Kết nối mọi người có cùng chí hướng, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và học hỏi lẫn nhau.
2. Cung cấp thông tin có chiều sâu, thông tin cập nhật, tư vấn để giúp đỡ mọi người đặc biệt là người dùng cuối, quản trị viên và khách hàng.
3. Luôn theo kịp công nghệ mới.

Lợi ích của cộng đồng:
- Phát triển bản thân về kiến thức cũng như kỹ năng
- Chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện thành công của bản thân
- Hỗ trợ từ cộng đồng
- Kết nối với các chuyên gia và mở rộng mối quan hệ
- Và nhiều hơn thế nữa

Hãy tham gia cộng đồng để không bỏ lỡ sự kiện nào nhé!
Kết nối với cộng trên Facebook để cập nhật nhiều thông tin và thảo luận:
https://www.facebook.com/groups/Dynamics365CommunityVietnam/

---------------------------------------------------------------------------------

This group is one place for all Vietnam-based Microsoft Dynamics 365 enthusiasts, users/admins, IT professionals, and others where we can discuss, share ideas and tips, ask questions and get helps. This group is run by independent committed members. We are hosting live speaking events on a wide range of topics.

Our vision:
Grow developers - Empower customers

Our goals:
1. Connect like-minds to share what we've learned and learn from others.
2. Provide insights, updates, advices to help out everyone, especially end users, admins, customers.
3. Stay up to date with technologies.

What's in it for you?
- Develop yourself and learn new things
- Share your stories and experience
- Get helps and supports
- Connect to experts and networking
- So much more

Join us so you don't miss our monthly events.
Also join our Facebook group for more information and discussion:
https://www.facebook.com/groups/Dynamics365CommunityVietnam/

Past events (8)

VN Microsoft BizApps UG - Dec 2020 Chapter Meetup

Online event

VN Microsoft BizApps UG - Nov 2020 Chapter Meetup

Online event

VN Microsoft BizApps UG - Oct 2020 Chapter Meetup

Online event

VN Microsoft BizApps UG - Sep 2020 Chapter Meetup

Online event

Photos (18)

Find us also at