What we're about

Dette er en brukergruppe i Vesterålen for alle som driver med systemutvikling, koding, UX, etc.

Alle som er interessert i temaene på møtene er velkommen. Du trenger ikke å være profesjonell utvikler.

Vi prøver å holde et møte ca. hver 2. måned, og temaet/temaene på møtet skal senest være bestemt på det foregående møtet. Temaene kan spenne over ulike felt som f.eks:

• Interessante prosjekter man har jobbet med.

• Ny teknologi (Rammeverk, språk etc.)

• Konkrete problemstillinger/utfordringer man har hatt.

• Generell diskusjon om interessante emner.

For å unngå utgifter til møterom prøver vi i utgangspunktet å legge møtene til møterom som er tilknyttet arbeidsplassene til medlemmene. Lokasjon for de ulike møtene vil variere.

I tillegg til Meetup, så har vi en lukket Facebook-gruppe hvor vi kan diskutere interessante emner mellom møtene. Alle som er medlem av brukergruppen er velkommen til å melde seg inn. Du finner gruppen her: https://www.facebook.com/groups/448399065878744/

Past events (3)

Brukermøte (Software testing)

DHO IT AS

Brukermøte

FDVhuset AS

Oppstartsmøte

Kulturfabrikken Sortland

Photos (5)