OpenStack 8th Birthday

Details

Vâng, xin chào anh em cộng đồng, OpenStack cũng đã được 8 tuổi, thời điểm tháng 7 cũng là thời điểm cộng đồng VietOpenStack và các cộng đồng OpenStack trên toàn thế giới cùng nhau tổ chức sinh nhật. BQT xin thông báo và mời toàn thể anh/em đến mừng sinh nhật OpenStack lần thứ 8.

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/YkDpgr16g8YVqgv32
Link google map: https://goo.gl/maps/yxWJTcoMVBE2