Past Meetup

2nd Webinar - Debugging OpenStack Projects

This Meetup is past

13 people went

Needs a location

Details

Như đã thông báo từ lần trước, chúng tôi sẽ sự định tổ chức webinar 1 tháng 1 lần.

Với lần này chủ đề sẽ là việc debug trong các project của Openstack.

Cần chuẩn bị
- Laptop (để chạy được devstack mượt mà thì máy nên có từ 16GB RAM) và kết nối Internet ổn định.

Nếu laptop bạn đã chạy Ubuntu 16.04 thì tuyệt, bạn chỉ cần kiểm tra xem bạn có cài git và git-review chưa.

- Nếu không thì bạn có thể tạo máy ảo bằng Virtualbox:
Tạo một máy ảo chạy Ubuntu 16.04 với > 6GB RAM.

- Ngoài ra bạn có thể xài máy ảo tạo trên các dịch vụ cloud như Digital Ocean, AWS, Microsoft Azuze v.v.

- Kiểm tra xem bạn đã có kết nối SSH được với máy ảo đó từ laptop chưa.

- Cài đặt project mà bạn muốn tìm hiểu bằng devstack. VD, bạn muốn cài Searchlight bằng devstack xem link này

Diễn giả: Trinh Nguyen
Thời gian: 9:00 PM (GMT +7)
Địa điểm: Jitsi or Zoom

Xem lại video buổi trước:

Session 1: https://youtu.be/k3U7MjBNt-k
Session 2: https://youtu.be/nIkmIgTvfd4