What we're about

Let's get together and share experience and ideas related to Bitcoin!

Upcoming events (5+)

Beer & Bitcoin

Warszawski Hackerspace

Beer & Bitcoin #[masked] Kolejne wydarzenie z cyklu Beer & Bitcoin już we wtorek, 19 marca! Spotkamy się w siedzibie Warszawskiego Hackerspace – ul. Wolność 2A. Zachęcamy do składania propozycji kandydatów na prelegentów na adres [masked] Harmonogram: 18:30 - otwarcie i integracja. 19:00 - Rozpoczęcie części oficjalnej: Stanisław Wołoch - wprowadzenie. 19:30 - Piotr Domownik: The wallet bot. To jest plan wstępny. Czekamy na potwierdzenie drugiego prelegenta. Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Beer & Bitcoin #[masked] The next Beer & Bitcoin is just around the corner, scheduled for tuesday, 19 march. We will meet at the headquarters of the Warsaw Hackerspace - ul. Wolność 2A. We invite you to submit your lecture proposals (write to [masked])! Timetable: 18:30 - opening and integration. 19:00 - start of the official part: Stanisław Wołoch - introduction (PL) 19:30 - Piotr Domownik: The wallet bot. This is a temporary schedule. We are waiting for confirmation of a second speaker. The event is under the patronage of the Polish Bitcoin Association.

Beer & Bitcoin

Warszawski Hackerspace

Beer & Bitcoin #[masked] Kolejne wydarzenie z cyklu Beer & Bitcoin już we wtorek, 16 kwietnia! Spotkamy się w siedzibie Warszawskiego Hackerspace – ul. Wolność 2A. Zachęcamy do składania propozycji kandydatów na prelegentów na adres [masked] Harmonogram: 18:30 - otwarcie i integracja. 19:00 - Rozpoczęcie części oficjalnej: Stanisław Wołoch - wprowadzenie. 19:30 - Wykłady zaproszonych prelegentów. To jest plan wstępny. Harmonogram zmieni się, gdy poznamy nazwiska zaproszonych prelegentów. Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Beer & Bitcoin #[masked] The next Beer & Bitcoin is just around the corner, scheduled for tuesday, 16 april. We will meet at the headquarters of the Warsaw Hackerspace - ul. Wolność 2A. We invite you to submit your lecture proposals (write to [masked])! Timetable: 18:30 - opening and integration. 19:00 - start of the official part: Stanisław Wołoch - introduction (PL) 19:30 - Wykłady zaproszonych prelegentów. This is a temporary schedule. It will change when the list of speakers will be known. The event is under the patronage of the Polish Bitcoin Association.

Beer & Bitcoin

Warszawski Hackerspace

Beer & Bitcoin #[masked] Kolejne wydarzenie z cyklu Beer & Bitcoin już we wtorek, 21 maja! Spotkamy się w siedzibie Warszawskiego Hackerspace – ul. Wolność 2A. Zachęcamy do składania propozycji kandydatów na prelegentów na adres [masked] Harmonogram: 18:30 - otwarcie i integracja. 19:00 - Rozpoczęcie części oficjalnej: Stanisław Wołoch - wprowadzenie. 19:30 - Wykłady zaproszonych prelegentów. To jest plan wstępny. Harmonogram zmieni się, gdy poznamy nazwiska zaproszonych prelegentów. Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Beer & Bitcoin #[masked] The next Beer & Bitcoin is just around the corner, scheduled for tuesday, 21 may. We will meet at the headquarters of the Warsaw Hackerspace - ul. Wolność 2A. We invite you to submit your lecture proposals (write to [masked])! Timetable: 18:30 - opening and integration. 19:00 - start of the official part: Stanisław Wołoch - introduction (PL) 19:30 - lectures, given by invited speakers. This is a temporary schedule. It will change when the list of speakers will be known. The event is under the patronage of the Polish Bitcoin Association.

Beer & Bitcoin

Warszawski Hackerspace

Beer & Bitcoin #[masked] Kolejne wydarzenie z cyklu Beer & Bitcoin już we wtorek, 18 czerwca! Spotkamy się w siedzibie Warszawskiego Hackerspace – ul. Wolność 2A. Zachęcamy do składania propozycji kandydatów na prelegentów na adres [masked] Harmonogram: 18:30 - otwarcie i integracja. 19:00 - Rozpoczęcie części oficjalnej: Stanisław Wołoch - wprowadzenie. 19:30 - Wykłady zaproszonych prelegentów. To jest plan wstępny. Harmonogram zmieni się, gdy poznamy nazwiska zaproszonych prelegentów. Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Beer & Bitcoin #[masked] The next Beer & Bitcoin is just around the corner, scheduled for tuesday, 18 june. We will meet at the headquarters of the Warsaw Hackerspace - ul. Wolność 2A. We invite you to submit your lecture proposals (write to [masked])! Timetable: 18:30 - opening and integration. 19:00 - start of the official part: Stanisław Wołoch - introduction (PL) 19:30 - lectures, given by invited speakers. This is a temporary schedule. It will change when the list of speakers will be known. The event is under the patronage of the Polish Bitcoin Association.

Past events (51)

Beer & Bitcoin

Warszawski Hackerspace

Photos (99)