What we're about

Grupa do wymiany wiedzy i rozpoznawania narzędzi do rozproszonego przetwarzania danych w trybie wsadowym i strumieniowym (Distributed Data Processing).

Narzędzia przewodnie: Apache Spark (https://spark.apache.org/), Apache Kafka (http://kafka.apache.org/) (w tym Kafka Streams), Delta Lake (https://delta.io/), Apache Hudi (https://hudi.apache.org/), Apache Iceberg (https://iceberg.apache.org/), Presto (https://prestosql.io/), Apache Flink (https://flink.apache.org/), Apache Beam (https://beam.apache.org/), Apache Samza (http://samza.apache.org/), ksqlDB (https://ksqldb.io/).

Główne języki programowania: Scala, Java, Python, SQL

Past events (25)

Poznajemy bebechy ksqlDB (Online)

This event has passed

Poznajemy bebechy ksqlDB (Online)

This event has passed

Kafka Streams książkowo / Processor API cntd (Online)

This event has passed

Photos (5)