Skip to content

We talk about JavaScript

Photo of
Hosted By
Krzysztof M. and 2 others

Details

Pierwszy WarsawJS już w najbliższy Wtorek! Spotkaj się z nami w Państwo Miasto (http://panstwomiasto.pl/) o 18:30.

Nasza agenda jest pełna JavaScriptowych tematów:

• "Pierwsza aplikacja na Smart TV Samsung" - Piotr Kowalski

• "Komercyjne wdrożenie OpenStreetMap" - Marcin Cimaszewski

• "Ember for Multi Page applications" - Krzysztof Modras

• "The future of JavaScript - ES6" - Adam Babik

Nie możesz towarzyszyć nam w Państwo Miasto? Zapraszamy na http://warsawjs.com/ gdzie będzie można zobaczyć całe spotkanie na żywo!

Po wykładach będziemy kontynuować rozmowy przy barze z napojami lub przekąskami sponsorowanymi przez Rebased (http://rebased.pl/) i 10clouds (http://10clouds.com/).
Całe spotkanie zostanie nakręcone dzięki firmie Cyfrowy Polsat (http://www.cyfrowypolsat.pl/).
Nalepki, żetony oraz roll-up z logo WarsawJS sponsoruje pkt.pl (http://www.pkt.pl/)

Do zobaczenia we Wtorek!

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=nF_7xdzesT8

{}

First WarsawJS is next Tuesday! Meet us at Państwo Miasto (http://panstwomiasto.pl/) at 18:30.

Out agenda is full of JavaScript topics:

• "First app on Samsung Smart TV platform" - Piotr Kowalski

• "Commercial OpenStreetMap implementation" - Marcin Cimaszewski

• "Ember for Multi Page applications" - Krzysztof Modras

• "The future of JavaScript - ES6" - Adam Babik

Cannot join us at Państwo Miasto? Visit http://warsawjs.com/ where you will be able to watch a live stream of entire event!

After presentations, we will continue to talk at bar with some snack or beverages sponsored by Rebased (http://rebased.pl) and 10clouds (http://www.10clouds.com/).
The entire meeting will be filmed thanks to Cyfrowy Polsat (http://www.cyfrowypolsat.pl/).
Stickers, coins, and roll-up with WarsawJS logo were sponsored by http://pkt.pl

See you next Tuesday!