This Meetup is past

62 people went

Location image of event venue

Details

WarsawJS #5 już 16 Stycznia - Piątek. Spotkaj się z nami w Państwo Miasto o 18:30.

Agenda:
- Dariusz Biedrzycki - Co potrafi SVG? [PL]
- Kamil Kiełbasa - Games development for Smart TV [PL]
- Piotr Klibert - Functional and reactive programming techniques, patterns and tools on the Frontend [EN]

Nie możesz towarzyszyć nam w Państwo Miasto? Zapraszamy na http://warsawjs.com/ gdzie będzie można zobaczyć całe spotkanie na żywo! Po wykładach będziemy kontynuować rozmowy przy barze z napojami lub przekąskami sponsorowanymi przez Rebased i 10Clouds.

Całe spotkanie zostanie nakręcone dzięki firmie Cyfrowy Polsat oraz wyemitowane live dzięki Whitestream.

Do zobaczenia 16 Stycznia w Państwo Miasto!

{}

WarsawJS #5 is coming, 16 January - Friday. Meet us at Państwo Miasto at 18:30.

Agenda:
- Dariusz Biedrzycki - Co potrafi SVG? [PL]
- Kamil Kiełbasa - Games development for Smart TV [PL]
- Piotr Klibert - Functional and reactive programming techniques, patterns and tools on the Frontend [EN]

Cannot join us at Państwo Miasto? Visit http://warsawjs.com/ where you will be able to watch a live stream of entire event! After presentations, we will continue to talk at bar with some snack or beverages sponsored by Rebased Rebased and 10Clouds.

The entire meeting will be video recorded thanks to Cyfrowy Polsat and put live streaming with Whitestream.

See you on WarsawJS #5!
16 January at PaństwoMiasto