What we're about

Warszawa JUG (Warszawa Java User Group, albo po prostu WJUG) jest grupą pasjonatów technologii Java związanych z Warszawą. Nasza fascynacja Javą przekłada się na chęć poznawania sposobów jej działania, szkieletów i rusztowań aplikacyjnych, paradygmatów programowania czy podniesienia naszego rzemiosła programistycznego. W tym celu organizujemy cykliczne spotkania dla członków WJUG i wszystkich zainteresowanych.

Dyskusje prowadzimy na:
- grupie dyskusyjnej (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/warszawa-jug)
- Slacku (http://bit.ly/jvm-poland-invite)

Nasze działania wspierają firmy, którym nie jest obce dobro społeczności programistów, a tę stronę możesz przeglądać dzięki uprzejmości SoftwareMill

https://secure.meetupstatic.com/photos/event/1/0/4/2/event_235984162.jpeg

Past events (293)