WebUp#26 Elastic Stack and Oculus Quest Development

Details

Web UP je stretnutie nadšencov pre vývoj webu a súvisiacich tém v Žiline. Dvadsiatyšiesty Web UP sa bude konať v Stredu[masked]:00 v Smer Klube 77. Opäť skvelé techtalky. Príď si ich vypočuť, naučiť sa nové, dať si pivko a pokecať nielen o web technológiách s rečníkmi a navzájom. Otvorené môžeme mať ako dlho chceme!

**#1 ELK Stack v praxi (Filebeat/Metricbeat/Heartbeat, Logstash, Elasticsearch, Kibana) - Tomáš Podolák (Siemens Healthineers, Descartes Systems)**

Tomáš príde porozprávať o tom ako používa elastic stack a jeho pluginy v praxi. Zameria sa na ukážky konfigurovania ELK stacku, vizualizáciu dát a real-time monitoring logových súborov pomocou Elasticu.

**#2 Lighting Talk Vývoj VR aplikácií pre Oculus Quest - Lukáš Fečke (BeeSafe)**

Lukáš príde predstaviť platformu na vývoj aplikácií virtuálnej reality pre Oculus, jej výhody, nevýhody. Na evente budú aj MS Hololens, takže si budete môcť ošahať nie len virtuálnu realitu, ale aj augmentovanú realitu.

#elastic #search #fulltext #bigdata #architecture #virtualreality #augmentedreality #oculus #hololens #education #webdev #programming #technology #zilina