What we're about

Webstep Uppsala kommer regelbundet bjuda in till "Öppna Kompetenskvällar", vår årliga kompetensbio eller andra liknande publika evenemang. Ämnen kommer variera, men knutet an till IT och IT-relaterad teknologi specifikt. Våra föredragshållare är oftast våra egna, men vi tar in externa om behovet finns. Evenemangen är gratis för de som anmäler sig.

Webstep Uppsala will regularly invite to "Open Competence Evenings" or other similar public events. Topics will vary, but are specifically linked to IT and IT-related technology. Our lecturers are usually our own, but we take in external if the need exists. The events are free for those who register.

Past events (14)

Webstep kompetenskväll - Bug Bounties

Online event

Embedded Machine Learning

Online event

Photos (31)

Find us also at