WAMPIR #1: GANs and NLP

Details

STWUR otwiera się na Pythona! Rozpoczynamy nową sesję spotkań WAMPIR (Wrocławski Alians Miłośników Pythona i R). Spotkania Wampira przeznaczone są dla bardziej zaawansowanych miłośników data science, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu tak szybko rozwijających się technologii jak NLP czy głębokie sieci neuronowe. Będzie technicznie, będzie dogłębnie, ale zawsze w przyjaznej STWURowej atmosferze. Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie.

Praktyczne aspekty modeli generatywnych na przykładzie modeli typu GAN

W ramach prezentacji przedstawione zostaną praktyczne aspekty modeli generatywnych. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne i podstawowe własności GANów. Dalsza część prezentacji będzie dotyczyć rozwinięć i praktycznych zastosowań tego typu modeli. W ostatniej części przedstawiona zostanie krótka implementacja podstawowego modelu GAN.

Maciej Zięba jest adiunktem na Politechnice Wrocławskiej, pracuje również jako Senior ML Researcher w firmie Tooploox. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zastosowań modeli generatywnych, głównie do efektywnego uczenia kompaktowych reprezentacji danych. Maciej jest współautorem wielu prac z obszarów ML, część z nich była prezentowana na konferencjach NeurIPS, ICML czy ICLR.

Chatbot drużyny Uniwersytetu Wrocławskiego w NIPS Conversational Intelligence Challenge

Drużyna studentów i pracowników Instytutu Informatyki UWr w składzie Jan Chorowski, Adrian Łańcucki, Szymon Malik, Maciej Pawlikowski, Paweł Rychlikowski, Paweł Zykowski zajęła pierwsze miejsce (ex aequo) w konkursie NIPS Conversational Intelligence Challenge.

Konkurs rozgrywany był od kwietnia do grudnia 2017. Celem było stworzenie systemu dialogowego (chatbota), który konwersowałby z użytkownikiem na temat losowego paragrafu artykułu (Wikipedia, wiadomości). Ten skomplikowany i złożony problem jest uważany za jedno z najważniejszych zadań sztucznej inteligencji.

O rozwiązaniu opowie jeden z członków zwycięskiej drużyny - Adrian Łańcucki, który w marcu br. obronił doktorat z informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Adrian jest współautorem prac z zakresu NLP oraz pasjonatem uczenia maszynowego.

Wroclaw R Users Group opens to Python! WAMPIR ( the Vampire - Vratislavia Alliance of Mighty Pythonists and RLovers :-) ) is a new initiative focused on more advanced topics of data science. Meetups will be technical and deep but, as always, in friendly STWUR atmosphere.

Practical aspects of generative models using GANs
Both theoretical fundamentals and practical applications of generative models.

Maciej Zięba is an adjunct professor at Wroclaw University of Technology Senior ML Researcher in Tooploox.

University of Wroclaw team chatbot in NIPS Conversational Intelligence Challenge
NIPS Conversational Intelligence Challenge was a competition where teams had to create a chatbot which could be able to talk about a random paragraph of some article (for instance Wikipedia).

Adrian Łańcucki was a member of winning team from the University of Wroclaw. He is passionate about NLP, co-author of many research papers from this discipline.

Spotkania STWUR-a są darmowe a wspiera nas firma KRUK S.A.