What we're about

Korporativne inovacije i poduzetništvo u organizaciji je internacionalna grupaa za poduzetnike u organizacijama, voditelje inovacija, dizajn thinkere i druge ljude koji uče iz najboljih primjera i novih ideja. Grupa razmijenjuje ideje vezane uz inovacija, design thinking, poduzetništvo u organizaciji, promjena, stvaranje ideja, skalabilnost, rast, promjena, talenti, kultura, društveni angažman i kreativno razmišljanje. Ali i više od toga. Corporate Innovation and Intraprenerurship Conference is the International group for corporate entrepreneurs, innovation managers, design thinkers and other people to learn the best practices and new ideas how they can drive their corporation forward. You will learn about Innovation, Design Thinking, Intrapreneurship, Change, Ideation, Scale, Growth, Talents, Culture, Venturing, Social Engagement and Creative Thinking. Any maybe some more.

Past events (15)

CORP2IN 2019 conference

Needs a location

IoT, jeste li spremni na promjene?

Needs a location

Photos (123)