What we're about

Zielona Góra JUG - społeczność zielonogórskich programistów

Strona: http://jug.zgora.pl

Twitter: jug.zgora.pl/twitter (https://twitter.com/ZgJUG)

Facebook: https://www.facebook.com/jug.zgora/

Grupa dyskusyjna: jug.zgora.pl/forum (https://groups.google.com/forum/#%21forum/zielona-gora-jug)

GitHub: https://github.com/zielona-gora-jug

Past events (80)

Spotkanie majowe - Project Valhalla

Klub Studencki Wyspa

Spotkanie kwietniowe - Just-In-Time (JIT) i wydajność aplikacji

Klub Studencki Wyspa

Spotkanie lutowe - Java 19 & 20. What's new and noteworthy?

Klub Studencki Wyspa

Spotkanie styczniowe - GitOps

Klub Studencki Wyspa