Next Meetup

Warsztat: Myślenie produktowe (Maciej Sowiński)
UWAGA: Warsztat z limitem miejsc - 30 Zapisy trwają do[masked] godz 13:00 Listę uczestników ogłosimy do[masked] Podczas rejestracji odpowiedz na pytanie. Dzięki temu będziemy mogli zadbać od różnorodność doświadczeń uczestników. Jeśli potwierdzimy Twój udział w warsztacie a niestety nie będziesz mógł/mogła wziąć w nim udział, daj znać w komentarzu. Miejsce zostanie przekazane osobie z listy oczekujących, która jako pierwsza potwierdzi chęć udziału. Jeśli skrywasz się pod nickiem podaj nam swoje imię i nazwisko. Lista uczestników będzie przekazana na recepcję biurowca i łatwi nam przejście na strefę zamkniętą. Jeśli nie potwierdzimy Twojego udziału, możesz wziąć udział w warsztacie jako obserwator. Aktywny udziału w ćwiczeniach możliwy będzie dopiero, gdy zwolni się miejsce. --------------------------------------------- #OPIS# Warsztat ma na celu pokazać czym różni się inicjowanie projektu i inicjowanie pracy nad produktem oraz przedstawić doświadczenia prowadzącego związanego z oboma podejściami. Podczas warsztatu uczestnicy będą inicjować produkt w oparciu min. o farmeworki Innovation Games oraz ćwiczyć metody pracy nad produktem które już następnego dnia mogą wypróbować w swoich firmach. #Cele warsztatu# - porównanie myślenia projektowego z myśleniem produktowym - Praca w grupach i ćwiczenie tworzenia wizji produktu - Praca w grupach i ćwiczenie priorytetyzacji w produkcie - Praca w grupach i ćwiczenie szukania szans produktowych - Praca w grupach i ćwiczenie praktycznego zarządzania ryzykami - Praca w grupach i ćwiczenie wizualizacji produktu #Dla kogo# Warsztat jest kierowany dla: Product Ownerów, Analityków biznesowych, członków zespołów produktowych oraz Scrum Masterów #Porowadzacy# Maciej Sowiński

skyHUB

RED TOWER (piętro 15) ul. Piotrkowska 148/150 · Łódź

Respond by: 9/6/2018

Upcoming Meetups

Past Meetups (81)

What we're about

People interested in doing right things right in IT and other business. Presentations and discussions with special guests. Open discussion forum. Workshops. Harvard debate. etc.

Members (1,014)

Photos (217)