Skip to content

What we’re about

Stichting Agile Marcom Consortium is de eerste kennisorganisatie die zich volledig richt op agile binnen het marketing- en communicatievak. Het initiatief is in 2015 ontstaan, vanuit het Agile Consortium, toen we zagen dat onder marketing- en communicatie professionals de wens voor kennisdeling over Agile methoden en tools groeide. Door de continu veranderende markt is het voor de marcom professional van de toekomst van belang methoden te hanteren waardoor traditionele langetermijnplannen overbodig worden en er direct klantwaarde toegevoegd kan worden. Ons doel is om kennis over en ervaring met Agile binnen het Marcom domein met elkaar te verbinden. Dit doen we door certificering, peercoaching en bovenal het organiseren van diverse netwerk- en kennisevents.