Past Meetup

Digital performance @ Estruch | Entrance free

This Meetup is past

15 people went

Details

BCNProgLab presents it's most recent work in Estruch, Sabadell. Entrance free!

BCNProgLab presenta su último trabajo en el Estruch, Sabadell. ¡Entrada gratis!

MINDHACK. 360 FUN 20 h
Mindhack juga a fer reals invents com els de les pel·lícules Matrix o Inception, en què els humans poden connectar amb els seus cervells a través d’una màquina. L’artista 360Fun desenvoluparà un software capaç de ‘veure’ les emocions d’una altra persona utilitzant senyals cerebrals i eines audiovisuals.

GENERATIVE SCREEN DANCE. BCNPROGLAB 21 h
Kinect Dance és una performance en directe de BCNProglab en què, utilitzant la tecnologia de detecció de moviment, es desenvolupa un diàleg interactiu entre música en directe, ball i patch de moviment. Textures, espai, color i temps es veuran representats de forma canviant en una peça que serà sempre única: la Generative Screen Dance.

--

MINDHACK. 360 FUN 20 h
Mind Hack juega a hacer reales inventos como los de las películas Matrix o Inception, en las que los humanos pueden conectar con sus cerebros a través de una máquina. El artista 360 fun desarrollará un software capaz de ‘ver’ las emociones de otra persona utilizando señales cerebrales y herramientas audiovisuales.

GENERATIVE SCREEN DANCE. BCNPROGLAB 21 h
Kinect Dance es una performance en directo de BCNProglab en la que, utilizando la tecnología de detección de movimiento, se desarrolla un diálogo interactivo entre música en directo, baile y patch de movimiento. Texturas, espacio, color y tiempo se verán representados de forma cambiante en una pieza que será siempre única: la Generative Screen Dance.