Skip to content
This event was canceled

(Avlyst) Monitorering med Prometheus

Photo of Knut Karevoll
Hosted By
Knut K.

Details

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien "Last Thursday",

med temaet

Monitorering med Prometheus

ved Hans Kristian Flaatten

Prometheus er et OSS system for monitorering av tjenester og
systemer. Opprinnelig utviklet av SoundCloud i 2012 og ble fra 2016
medlem av Clound Native Computing Foundation

Prometheus skiller seg fra andre monitoreringssystemer med at den
implementerer en dimensjonal datamodell hvor tidsserier identifiseres
med et navn og et sett med key-value nøkkelpar. PromQL er
spørrespråket som tillater å søke inn i tidsserier og massere
innsamlet data for presentasjon og alarmer.

Der Prometheus skiller seg mest er det rike økosystemet med
integrasjoner. Med over 200 client for ulike programmeringsspråk og
rammeverker og snart 2000 integrasjoner med 3 parts programvare i
tilegg til at mange nå kommer med innebygget støtte for Prometheus
metrics.

I denne presentasjonen vil vi gi en introduksjon til hvordan du kan
samle inn data fra maskiner og applikasjoner for så å komponere
spørringer mot disse dataene med prometheus sitt eget språk PromQL for
å genere grafer.

Vi legger som tidligere opp til at den formelle, disiplinerte faglige
delen av møtet vil være fullført ca kl 20.00, med overgang til mer
uformelle aktiviteter og langsom forflytting til egnet serveringssted
(Henrik) for fagøl og annet sosialt.

Photo of Bergen Linux (and BSD) User Group group
Bergen Linux (and BSD) User Group
See more events