What we're about

Organiziranje sastanaka i predavanja na temu razvoja softvera, baza podataka, cloud computing, umjetne inteligencija i drugih srodnih tema. Prisustvo na sastancima je slobodno i potpuno besplatno, a svi oni koji žele da saznaju nešto o ovim temama o kojima želimo pričati su dobro došli.
Meetupi će se organizirati na Tehničkom fakultetu u Bihaću, uz podršku Univerziteta i drugih pravnih subjekata iz Bihaća i kantona.
Bihać Developers Meetup je nastavnak aktivnosti koje je do sada vodila Bihać .NET user grupa.

Past events (6)

U susret BeIT prvoj IT konferenciji u BIhaću

Needs a location

Scrum – Agilni način razvijanja projekata

Needs a location

Xamarin - razvoj za Android i iOS sa C# i .NET Framework

Needs a location

Prvi koraci sa Laravelom (No.1 PHP Framework)

Needs a location

Photos (42)

Find us also at