Past Meetups (6)

What we're about

Organiziranje sastanaka i predavanja na temu razvoja softvera, baza podataka, cloud computing, umjetne inteligencija i drugih srodnih tema. Prisustvo na sastancima je slobodno i potpuno besplatno, a svi oni koji žele da saznaju nešto o ovim temama o kojima želimo pričati su dobro došli.
Meetupi će se organizirati na Tehničkom fakultetu u Bihaću, uz podršku Univerziteta i drugih pravnih subjekata iz Bihaća i kantona.
Bihać Developers Meetup je nastavnak aktivnosti koje je do sada vodila Bihać .NET user grupa.

Members (188)

Photos (42)

Find us also at