What we're about

Cloud Native Wales is a Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Meetup group dedicated to building a strong, open, diverse developer community around the Cloud Native platform and technologies in Wales.

If you're interested in Containers, Kubernetes, Platform-as-a-Service, Docker, OpenShift, Mesos Marathon, CoreOS, Google Container Engine, Monitoring Systems from within with Prometheus or any of the many technologies in the new container stack, you should join us!

All members are required to agree with the Community Code of Conduct ( https://communitycodeofconduct.com/ ).

==========================

Mae Brodorion y Cwmwl Cymru yn gweithio er budd datblygwyr, cymunedau a sefydliadau i ddefnyddio platfformau 'Cloud Native'. Mae'r grŵp yn aelod o'r Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ac yn anelu i sefydlu cymdeithas grêf ac agored ynghylch 'Y Cwmwl' sy'n hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.

Os oes diddordeb gennych yn nhechnolegau megis Containers ('Amlwythi'), Kubernetes, Platform-as-a-Service, Docker, OpenShift, Mesos Marathon, CoreOS, Google Container Engine, Prometheus neu unrhyw thechnoleg sy'n ymwneud â phrosesau cyfrifiadurol yn 'Y Cwmwl', ymunwch â ni!

Disgwylir i bob aelod gytuno i ddilyn Côd Ymarweddiad y Gymuned ( https://communitycodeofconduct.com/ ).

Past events (21)

v2.0.0-alpha

Online event

Cloud Native Wales Meetup v1.8.0

River Taff

Cloud Native Wales Meetup v1.7.0

DevOpsGroup

Cloud Native Wales Meetup v1.6.0

DevOpsGroup

Photos (25)

Find us also at