What we're about

Série přednášek představitelů převážně IT společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata. Podrobný harmonogram s předstihem na webu Firemních seminářů (http://d3s.mff.cuni.cz/cw).

Upcoming events (1)

Pavel Šimek (ŠKODA AUTO): Škoda Auto - IT governance a security

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Na příkladu IT ve Škoda Auto vám ukážeme fungování IT Governance organizace v nadnárodní společnosti. Seznámíte se s procesy IT bezpečnosti, Projektového, Licenčního, Change a Risk managementu. Speciální důraz bude kladen na řízení IT bezpečnosti. Představíme její strategii s výhledem do blízké i vzdálenější budoucnosti, jak ve Škoda Auto, tak obecně. Ukážeme i praktické příklady projektů v této oblasti. • Organizační poznámka: Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře. Posluchárna S5 se nachází ve druhém patře.

Past events (40)

Tomáš Poch (AppDynamics): APM z pohledu vývojáře

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Photos (6)