Skip to content

Big Data, Data Mining, Data Science, Analytics Kavramlarına Giriş

Photo of
Hosted By
Burak i. and 4 others

Details

Merhaba,

Bu hafta İstanbul Üniversitesi ve Smith College üyesi olan Dr. Sadi Evren Şeker, Big Data (Büyük Veri), Data Mining (Veri Madenciliği), Data Science (Veri Bilimi), Analytics Kavramlarına Giriş konuları hakkında sunum yapacaktır. Etkinliğin video kaydı alınacaktır.

Bu sunum kapsamında, sık sık duyulan, veri bilimi (data science), veri madenciliği (data mining), makine öğrenmesi (machine learning), büyük veri (big data), iş zekası (Business intelligence), yapay zeka (artificial intelligence) kavramlarına giriş yapılarak bu kavramların literatürdeki dayanakları ve birbiri ile olan ilişkilerine değinilecektir. Ayrıca sunum kapsamında, bu alandaki son güncel gelişmelere, sektördeki değişime ve iş imkanlarına da değinilecektir.

Dr. Şadi Evren ŞEKER Kimdir?

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırası ile 2000, 2003, 2010,2013 yıllarında Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Texas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde tamamladı.

Sonraki yıllarda, Okan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Texas Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etti. Buralarda Veri madenciliği ve sosyal ağlar, Bilgisayar Bilimleri üzerine Türkçe Ansiklopedi, büyük veri ve veri madenciliği ve doğal dil işleme çalışma konularında çalışmalarda bulundu. Bilgisayar Kavramları Eğitim ve Danışmanlık firmasını kurarak bu konularda proje çalışmaları yürüttü.

Dr. Şadi Evren ŞEKER halen konuk eğitimci olarak Smith Üniversitesi'nde de eğitimler vermektedir.

https://www.linkedin.com/in/sadiseker

http://sadievrenseker.com/

http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/

Etkinlik dili Türkçe'dir. (Session will be in Turkish).

Görüşmek üzere.

Twitter: @data_istanbul

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmIscBfFWiT1avWgSCwJIeg

Mailing list: https://groups.google.com/forum/#!forum/dataistanbul

Slack: https://dataistanbul.slack.com/

Davetiye: https://dataistanbul.herokuapp.com/
ThoughtWorks Istanbul
Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Cd 90 34430 , Beyoğlu Şişhane · istanbul
How to find us

Eğer metro ile geleceksiniz , İstiklal-Şişhane kısmında Şişhane bölümünden çıktığınız gibi soldaki Plaza Cubes binasıdır.

Google map of the user's next upcoming event's location