27 [Wrocław] - Kurs Java od podstaw

devWarsztaty
devWarsztaty
Public group

Details

RSVP zostanie otwarte 16.06 o godzinie 9:00

Zapraszamy na kolejne devWarsztaty.

Temat: Podstawy programowania w Java.

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowany podstawy programowania z wykorzystaniem języka Java.

Agenda:

• Wprowadzenie w język Java

• Zmienne, operatory, komentarze

• Tablice jedno i wielowymiarowe, pętle

• Instrukcje warunkowe

• Pakiety, klasy wewnętrzne, rzutowanie, rekurencja

• Przegląd klas zaimplementowanych w Javie

• Zasady programowania obiektowego

• Wyjątki

• Strumienie oraz kolekcje

• Java 8

Zainstalowane:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Sponsorzy spotkania:

Sponsorzy branżowi: