What we're about

Vi ønsker å styrke det faglige Embedded miljøet i Trøndelag og har derfor i samarbeid med Dataforeningen i Trøndelag og Trondheim Developer Conference innledet et samarbeid for å få i gang et styrket faglig nettverk for personer som jobber innenfor Embeddedteknologimiljøer i Trøndelagsregionen. Vi ønsker at dette skal være et stort og bredt tverrfaglig nettverk med deltagere fra utdanning (NTNU, HIST, HINT), forsking (SINTEF o.l), bedrifter og off. organisasjoner.

Et sterkt faglig sterkt nettverk kan vil bidra til økt rekruttering til denne delen av industrien. Gjennom et sterkt fagnettverk og nettverksbygging på tvers av bedrifter innen industrien, vil vi styrke Trøndelag sin mulighet til å skape teknologiske nyvinninger. Trondheimsregionen og Trøndelag med sin nærhet til NTNU, SINTEF, HIST og HINT har en unik mulighet til å videreføre den kunnskap som skapes i skjæringspunktet utdanning, forskning og et aktivt fagmiljø innen Embedded industrien. Regionen har med mange spennende bedrifter innen industrien en særdeles unik mulighet til å skape noe som er unikt regionalt, nasjonalt og internasjonalt som et tyngdepunkt innen denne industrien. Toget for å skape dette faglige tyngdepunktet starter nå. La oss møtes å drøfte hvilke problemstillinger vi står ovenfor og hvordan vi kan danne et unikt fagnettverk innenfor den mest spennende industrien i Norge og ikke minst internasjonalt.

Mange spennende selskaper er i støpeskjeen på grunn av det sterke faglige miljøet i regionen. Nå skaper vi et nettverk for denne industrien, slik at den kan vokse ytterligere.

Vi som står som står bak dette initiativet har lang fartstid innen det å skape nettverk innen IT bransjen i regionen. Vi har fått tilbakemelding om at et sterkt faglig nettverk organisert under en faglig paraply mangler i regionen. Dette gjør vi noe med nå. Vi ønsker oss aktive medlemmer i gruppen som bidrar på det faglige for å styrke regionen vår innen dette fagfeltet.

Past events (23)

embedded.TRD - ReConfig

Needs a location

TDC 2019

Needs a location

2 day workshop on C++ 17

Needs a location

DIY IoT #1 - Displaying data in the physical world

Needs a location

Photos (115)