Meetup ya realizado

El teu WordPress és lent... i ho saps!!

Este Meetup ya pasó

28 personas asistieron

Imagen del lugar del evento

Detalles

Analitzar la velocitat i el rendiment de la teva web amb WordPress és imprescindible per tal d'optimizar-la. Aquesta meetup t'ajudarà a comprendre totes les dades que apareixen a la consola del teu navegador, aprendràs a analitzar cada cas i a triar les millors accions d'optimització.

Veurem els següents punts:
- Anàlisis de la velocitat de càrrega en ordinadors i dispositius mòbils.
- Desactivar Emoji, wp-embed y jquery migrate si es considera interessant.
- Anàlisis de la mida dels fitxers js, css, fonts i imatges.
- Anàlisis dels recursos i plugins que no s'utilitzen des de la consola (visual composer, sliders...) sense entrar al backoffice de WordPress.
- Anàlisis de plugins utilitzats en una única pàgina que es carreguen a totes (us del plugin "Plugin Organizer" per a carregar scripts exclusivament quan es necessiten).
- Anàlisis de la plantilla de WordPress.
- Nombre recomanat de MB / recursos per a una home page o landing page.
- Bloqueig de la pàgina web amb scripts al header
- Càrrega en diferit (LazyLoad), minificació i concatenació (autooptimize), netejar el css (unused-css).
- Supercaché? La memòria cau de la web no sempre és necessària...
- HTTP2 y servidors CDN.
- Anàlisis ràpid amb Google Page Speed insights.

En Guillermo Tamborero va estudiar Enginyeria Tècnica Multimèdia a La Salle l'any 2000. Abans d'acabar la carrera va començar a desenvolupar webs en HTML i PHP com a autònomi¡ i uns anys més tard, després de picar pedra amb PHP pur i SQL, es va enamorar del WordPress i va començar a utilitzarlo com al seu framework preferit.

Avui treballa a iproject.cat, empresa de què és soci i fundador i es dedica al desenvolupament d'aplicacions web. Li agraden les Progressive Web Apps i està especialment interessat en VueJS com a framework de desenvolupament.

Español:
-----
Analizar la velocidad de carga y el rendimiento de tu web con WordPress es imprescindible para optimizarla. Esta meetup te ayudarà a comprender todos los datos que aparecen en la consola de tu navegador, aprenderás a analizar cada caso y a escoger las mejores acciones de optimización.

Veremos los siguientes puntos:

- Análisis de la velocidad de carga en ordenadores y dispositivos móviles.
- Desactivar Emoji, wp-embed y jquery migrate si se considera interesante.
- Análisis tamaños de ficheros js, css, fuentes e imágenes.
- Análisis de recursos y plugins no usados desde la consola (visual composer, sliders...) sin entrar al backoffice de WordPress.
- Análisis de plugins usados en una sola página que se cargan en todas (uso del plugin “Plugin Organizer” para cargar scripts exclusivamente cuando se necesitan).
- Análisis de la plantilla WordPress.
- Número recomendado de MB y recursos para una home page o landing page.
- Bloqueo de la web con scripts en el header.
- Carga en diferido (LazyLoad), minificación y concatenación (autooptimize) y limpiar css (unused-css).
- ¿Supercaché? Cachear la web no siempre es necesario...
- HTTP2 y servidores CDN.
- Análisis rápido con Google Page Speed insights.

Guillermo Tamborero estudió Ingenieria Técnica Multimedia en La Salle el año 2000. Antes de terminar la carrera empezó a desarrollar webs en HTML y PHP como autónomo y unos años mas tarde, después de picar piedra en PHP Puro y SQL, se enamoró de WordPress y empezó a usarlo como su framework favorito.

Hoy trabaja en iproject.cat, empresa de la que es socio y fundador y se dedica al desarrollo de aplicaciones web. Le gustan las Progressive Web Apps y está especialmente interesado en VueJS como framework de desarrollo.